Za milijon izkupička
V času mandata Janeza Žlaka na čelu RTH je družba uspela prodati za okrog milijon evrov nepremičnin in opreme. Medtem ko sta hali v Hrastniku in na Ajnzerju že prodani, so 17. junija pristojni sprejeli tudi sklep za odprodajo Spektra. Zdaj je potrebno izbrati cenilca, ki bo pripravil vse potrebno za razpis, je na novinarski konferenci povedal Janez Žlak, direktor RTH. Spekter naj bi bil prodan v prvi polovici prihodnjega leta. Vendar pa sredstva od prodaje še ne zadostujejo za poplačilo dolga banki, ki znaša 10,5 milijona evrov. Naslednji obrok zapade v plačilo 30. septembra.

Sanacija površin

RTH pospešeno izvaja sanacijo površin in ureja vhode v jamo. Prav danes, 22. junija, so začeli obnavljati cesto Trbovlje – Hrastnik. Prva faza, vredna 150.000 evrov, vključuje ureditev ceste s kanalizacijo v Trbovljah, v njej pa bo sodelovala tudi Občina Trbovlje, ki naj bi v tem delu namestila javno razsvetljavo, uredila kolesarsko pot in pločnik. Letos naj bi zaključili tudi del ceste v Prapretnem v Hrastniku, sredinski del ceste pa je še v fazi projektiranja. RTH bo poenotil in uredil vhode v jamo. Vhod v Barbara rov je že urejen, pričenjajo z obnovo vhoda Retje, obsežnejša pa bo ureditev Terezija rova zaradi problematičnega opornega zidu, nad katerim sta dve stanovanjski zgradbi. Objavljen je tudi razpis za rušenje separacije, ki naj bi steklo konec avgusta.

Revizija preteklega dela

Opravljena je revizija dela bivšega direktorja RTH Bojana Jelena, ki je pokazala, da sta bila vsaj dva od petih poslov nekoliko nenavadna, kot se je izrazil Janez Žlak. Glede na ugotovitve revizije je RTH zadevo predala odvetnikom, ki bodo revizijske ugotovitve tudi pravno podprli. Je pa RTH vrnila varščino in druga nakazila v vrednosti 350.000 evrov družbama AGM Nemec in S-prom, ki sta jo ti dve nakazali za kamnolom Vode. RTH bo zdaj proučil možnosti, ali lahko ta kamnolom sanira sam.

Kadri

V RTH še vedno poteka tudi kadrovsko socialni program, po katerem naj bi bilo do konca leta v družbi zaposlenih še 36 oseb. V petih mesecih se je število že znižalo za dvajset ljudi in je danes v RTH 68 zaposlenih. Žlak računa na »mehke« načine zmanjševanja zaposlenih, kot sta upokojevanje in samozaposlovanje. Je pa izrazil razočaranje, ker se na razpis za samozaposlitev ni prijavil nihče. Razpis bodo z razširjenimi pogoji v kratkem ponovili.

TPK