Strokovna komisija Andragoškega centra Slovenije (ACS) je letošnje priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih v kategoriji skupin izbrala Mlade prostovoljce izvajalce aktivnosti v Medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi.
ACS vsako leto od 15. septembra do 14. oktobra išče navdihujoče primere vseživljenjskega učenja. Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru tedanjega Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

Strokovna komisija je ob tem povedala, da prepoznava Medgeneracijsko središče Zagorje ob Savi kot odlično stičišče za mlade, ki želijo pridobiti praktična pedagoška in andragoška znanja, ki jim kasneje koristijo na nadaljnji karierni poti. Skupina sedmih mladih prostovoljcev je s svojim aktivnim angažmajem dokazala, da lahko v lokalnem okolju s pozitivnim odnosom, veliko dobre volje in sodelovanjem z različnimi generacijami, uspejo pospešiti iskanje svoje prve zaposlitvene priložnosti.

ZT