Županja Trbovelj Jasna Gabrič in direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Marina Barovič sta 9. junija otvorili novo pristajalno mesto za helikopter v Gabrskem. Novo pristajališče ima urejeno dovozno pot z obračališčem, opremljeno je s talno signalizacijo in zaščiteno z meter visoko ograjo. Namenjeno je nujnim helikopterskim prevozom bolnikov in poškodovancev. Reševalci Zdravstvenega doma Trbovlje so ponazorili, kako poteka prevoz ponesrečenca s helikopterjem Slovenske vojske. V spremljevalnem programu so nastopili otroci Vrtca Trbovlje, enote Barbara.
ZT