Podjetje Locus d. o. o. je na prvi javni razpravi predstavilo izdelavo Celostne prometne strategije Občine Trbovlje. Predstavili so namen in cilje strategije ter njen prispevek: drugačen način prometnega načrtovanja, boljše vključevanje in obveščanje javnosti in predvsem dvig kakovosti bivanja.
Dogodka so se udeležili predstavniki občinske uprave, prometne stroke, predstavniki krajevnih skupnosti, društev, javnih inštitucij ter občani.

Predstavili so proces priprave strategije v naslednjih mesecih ter možnosti sodelovanja vseh zainteresiranih občank in občanov, strokovnjakov ter predstavnikov inštitucij. Poleg uvodne javne razprave so izvedli nekaj intervjujev s ključnimi deležniki.

V kratkem bodo pripravili poročilo in izvedli anketo, s katero bodo poskušali pridobiti informacije, pobude in predloge s strani čim širšega kroga ljudi. Anketo bodo v kratkem objavili na spletni strani Občine Trbovlje. Ves čas trajanja projekta je moč vprašanja in pobude podajati preko elektronske pošte: obcina.trbovlje@trbovlje.si.

ZT