Regionalna razvojna agencija Zasavje s Centrom za pravični prehod Zasavje aktivno sodeluje s podpornim okoljem za gospodarstvo pri informiranju gospodarstvenikov v zasavski regiji o priložnostih Sklada za pravični prehod. Kot del tega sodelovanja sta GZS – Zasavska gospodarska zbornica in RRA Zasavje 18. aprila v Zagorju ob Savi organizirala informativni dan Sklada za pravični prehod.

Na dogodku so se udeleženci seznanili s cilji in vsebino Sklada za pravični prehod ter programom Centra za pravični prehod Zasavje, ki predstavlja podporno okolje za izvajanje aktivnosti pravičnega prehoda v zasavski regiji. Največ poudarka je bilo na prvih razpisih Sklada za pravični prehod, ki jih pričakujemo v letošnjem letu. Za sofinanciranje naložb v gospodarstvu v zadnjem četrtletju leta 2023 pričakujemo prva dva razpisa: razpis za produktivne naložbe in razpis za RRI aktivnosti.

Na dogodku so predstavniki banke predstavili program SID banke, ki je spodbujevalna, izvozna in razvojna banka za izvajanje finančnih in zavarovalnih storitev za podjetja in javni sektor. Ob zaključku srečanja je potekala razprava o prihajajočih razpisih.  Razprava je bila namenjena obravnavi konkretnih vprašanj in pobud potencialnih prijaviteljev.

Center za pravični prehod Zasavje aktivno sodeluje tudi z Območnimi obrtnimi zbornicami z namenom informiranja zasavskih podjetnikov in obrtnikov o priložnostih Sklada za pravični prehod. V sodelovanju z OZS potekajo srečanja s podjetniki in obrtniki, strateški posveti in aktivnosti na področju človeških virov. Poleg dogodkov in posvetov Center za pravični prehod Zasavje izvaja program identifikacije projektnih predlogov, kar poteka v obliki individualnih srečanj s podjetji.  Gre za bolj poglobljena svetovanja s ciljem identifikacije projektnega predloga. Vse aktivnosti so namenjene spodbujanju gospodarstvenikov, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja Sklad za pravični prehod.

Savus

Foto: Branko Klančar