Z zanimivimi prijemi in projekti lahko ohranjamo obrtno in rokodelsko dediščino. Regionalna razvojna agencija Zasavje je uspešno oddala prijavo na 5. Javni poziv partnerstva LAS Zasavje. V partnerstvu so poleg glavnega partnerja, RRA Zasavje, tudi Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik ter Društvo Trbovlje Novomedijsko mesto.

S projektom Tradicija skozi digitalne oči želijo na drugačen način ohranjati rokodelske in obrtne dediščine v zasavski regiji. V okviru projekta, ki bo potekal od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023, bodo učenci partnerskih osnovnih šol pod vodstvom mentorjev obiskali lokalne rokodelce in obrtnike ter digitalizirali njihove dejavnosti.

Za projekt so se odločili, saj imajo mlajše generacije vedno manj stika z rokodelskimi in obrtniškimi znanji ter veščinami. Mladi v teh dejavnostih ne zaznavajo potenciala ter se za njih praviloma ne odločajo. Kljub temu so tovrstni poklici tisti, ki jim zagotavljajo takojšnja delovna mesta.

Zato so predstavitve le-teh postavili v roke mladih, ki bodo rokodelske in obrtne dejavnosti predstavili skozi svoje oči na njim priljubljen način. S tem želijo povečati zanimanje za obrtniške in rokodelske dejavnosti, izboljšati prepoznavnost obrtništva in rokodelstva v regiji ter okrepiti razvojne potenciale podeželskega okolja.

Savus

Foto: arhiv Savus