nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Prevladujejo edinci

V Zasavju v letu 2018 živi 16.589 družin. Mednje spadajo zakonski pari brez otrok, zakonski pari z otroki, enostarševske družine (oče ali mati) z enim ali več otrok, zunajzakonski partnerji brez otrok, zunajzakonski pari z otroki ter istospolne partnerske skupnosti z ali brez otrok.

Poročenih parov, ki (še) nimajo otrok, v Zasavju prebiva 4344. Poročenih parov z otroki je več – 5936. Od teh ima največ parov, 2994, po enega otroka, v dvanajstih takšnih družinah pa je po pet otrok ali več.

Med enostarševskimi družinami prevladujejo takšne, v katerih je samo mati – teh je 3120, medtem ko je družin z očetom 724. V obeh vrstah enostarševskih družin najpogosteje biva po en otrok, so pa v Zasavju tudi skupno štiri enostarševske družine, v katerih je otrok pet ali več. V treh takih družinah z otroki živi samo mati, v eni pa samo oče.

V zasavskih občinah je tudi veliko zunajzakonskih parov – 566 takšnih, ki nimajo otrok, 1895 neporočenih parov pa ima enega ali več otrok.

Istospolnih partnerskih skupnosti z otroki v Zasavju ni, a to ne odraža dejanskega stanja v Sloveniji, saj ima 30 slovenskih istospolnih parov otroke. SURS pa v zasavski statistični regiji beleži 4 istospolne partnerske skupnosti brez otrok.

ZT

Isti avtor