V Kanižarici na zemljišču nekdanje tovarne Belsad je 74. pehotni polk SV iz Maribora postavil svojo logistično bazo, saj je vaja potekala tudi ob zdravstveni in letalski podpori. Iz zasavske regije so si vajo 9. junija 2020 ogledali trije člani OZSČ Zagorje ob Savi.

Sprejel jih je stotnik Stanko Lenart, v šotoru za dobrodošlico je ponudil čaj, kavo in prigrizek – belokranjsko pogačo. Poskrbljeno je bilo tudi za varnost, saj so jim takoj ponudili zaščitne maske in razkužilo za roke.

Vaje »Bojanci« si na terenu niso ogledali, temveč so obiskovalce razdelili v dve skupini. Najprej so jih povabili v logistični šotor, kjer jim je podpolkovnik Jure Krejač na kratko predstavil osnovne značilnosti in ključne cilje vaje. Namen vaje je bil preizkusiti delovanje SV v pogojih epidemije – njeno pripravljenost, odzivnost in operativnost na neznanem terenu – torej izven vadišč SV. V vajo je bilo vključenih 59 slovenskih občin, potekala pa je na zasebnih zemljiščih, zato je bilo od vseh lastnikov zemljišč potrebno pridobiti njihovo soglasje in podpisati pogodbo (podpisanih preko 2000 pogodb). V nadaljevanju so si v naslednjem šotoru ogledali fotografsko razstavo, ki jo je predstavila vojaška psihologinja Romana Rupar – s prekrasnimi posnetki iz vaje na terenu. Na koncu je bilo na vrsti še okrepčilo – pravi vojaški pasulj.

Savus

Foto: arhiv Savus