Prenova kogeneracijske enote SPTE 2, ki je največja investicija Komunale Trbovlje v letošnjem letu, se bliža zaključku. Obnovljeno napravo so že pripeljali nazaj v toplarno Polaj, kjer so izvedli vgradnjo strojne in elektro opreme. Potem bodo pričeli postopek preverjanja in meritev, ki ga bodo zaključili s poskusnim obratovanjem. Vsa dela naj bi končali do konca julija, pred začetkom rednega obratovanja pa bo potrebno pridobiti še vso ustrezno dokumentacijo. V novi ogrevalni sezoni naj bi vse tri kogeneracijske enote nemoteno obratovale.

Konec januarja smo na toplarni Polaj ugasnili napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije SPTE 2, ki se ji je iztekla obratovalna podpora in je bila potrebna prenove. Še pred zaprtjem meja zaradi epidemije koronavirusa so napravo odpeljali v Avstrijo na generalno obnovo, od koder so jo pripeljali konec maja in ponovno namestili v objekt toplarne.

Pred začetkom rednega obratovanja, ki je predvideno v naslednji ogrevalni sezoni, bodo predvidoma še pred koncem julija zaključili tudi s postopki preverjanja posameznih elementov in vgrajene opreme, opravili bodo poskusni zagon ter izvedli vse potrebne meritve.

Investicija v obnovo naprave SPTE 2 je vredna približno milijon evrov, ki jih bo Komunala Trbovlje v celoti krila z lastnimi sredstvi. Gre namreč za strateško investicijo podjetja, saj z vlaganji v obnove in posodobitve sistemov in opreme omogočamo ohranjanje ugodnih cen ogrevanja za naše občane in dolgoročno izboljšujemo kakovost naših storitev.

Prenovljena naprava SPTE 2 naj bi tako imela nekoliko boljši izkoristek, hkrati pa se bo vključila tudi v podporno shemo, ki bo trajala naslednjih 10 let. Gre za eno od treh kogeneracijskih enot, ki zagotavljajo toploto za ogrevanje prostorov in tople vode. SPTE 1 in SPTE 2 delujeta v času ogrevalne sezone, medtem ko SPTE 3 toploto proizvaja skozi vse leto.

Poleg preverjanj in meritev, ki jih izvajajo v tem času, na toplarni hkrati izvajajo tudi prevezavo električnega omrežja z 10 na 20 kV, za kar smo že v preteklem letu zgradili novo transformatorsko postajo.

Akontativno plačevanje: razbremenite strošek ogrevanja

Strošek ogrevanja lahko v ogrevalni sezoni zelo obremeni gospodinjstva, zato na Komunali Trbovlje uporabnikom nudimo možnost akontativnega plačevanja, s katerim se strošek enakomerno porazdeli na daljše obdobje. Vlogo za akontativno plačevanje ogrevanja je možno oddati še v juliju, akontacija pa se upošteva že pri julijski položnici v avgustu.

Akontativno plačevanje uporabnikom omogoča, da breme visokih zneskov v ogrevalni sezoni porazdelijo na obdobje desetih mesecev. Izračun plačila temelji na povprečju porab zadnjih treh ogrevalnih sezon. Dobljeni znesek porabe po posamezni stanovanjski enoti razdelijo na desetine in dobijo povprečno mesečno porabo. Dva meseca (maj in junij) sta poračunska, tako da v primeru povišanja oz. znižanja cen oziroma ekstremno nizkih temperatur in višjih porab v teh dveh mesecih poračunajo nastale razlike.

Za omenjeni način plačevanja se lahko odloči vsak odjemalec, ki je hkrati lastnik stanovanjske enote. Vloga za vzpostavitev akontativnega plačevanja je na voljo na spletni strani Komunale Trbovlje. Tam je na voljo tudi obrazec za soglasje za direktno obremenitev SEPA, ki je pogoj za vzpostavitev akontativnega plačevanja za tiste, ki še ne plačujejo preko trajnika.

Komunala Trbovlje

Foto: arhiv Komunale Trbovlje

PR objava