Občina Trbovlje je prejela sklep državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, s katerim je le-ta odločila, da se zahtevek neizbranega ponudnika za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov v zvezi z revizijo, kar pomeni, da je Občina Trbovlje ravnala pravilno.
Občina bo nadaljevala s postopkom oddaje naročila, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem del ter postopek zbiranja ponudb za opravljanje nadzora in koordinacijo del. Na Občini Trbovlje pričakujejo, da bo pogodba podpisana najkasneje v prihodnjem tednu, dela pa bodo pričeli drugi teden v avgustu zaradi kolektivnih dopustov.

Predvidena dela prenove so rekonstrukcija javnih poti z ureditvijo parkirišč, zelenic in ekološkega otoka ter obnova vseh komunalnih vodov. Celotna investicija je vredna okrog 372.000 evrov.

ZT