Občina Trbovlje je pričela aktivnosti za prenovo kolonije Njiva. Ker gre za velik kompleks stavb, se bodo prenove lotili po posameznih sklopih. Začeli bodo z načrtovanjem prenove dveh sklopov, ki so najbližje regionalni cesti.

Projektna naloga Prenova kolonije Njive je izdelana, naročili so pregled stavb, geomehanske raziskave in raziskave gradbenih materialov stavb. Po končanih raziskavah nameravamo projektiranje nadaljevati.

Rudarska kolonija oziroma delavsko naselje Njiva je bilo zgrajeno med letoma 1896 in 1899. Nahaja se v mestnem središču Trbovelj. Kolonija ne nudi ustreznega stanovanjskega standarda in predstavlja enega bolj degradiranih in fizično dotrajanih stanovanjskih območij v mestu. Kolonija je varovana kot kulturna dediščina. Vpisana je v register nepremične kulturne dediščine, s tem pa so povezani posebni pogoji prenove, ki pomenijo tudi precej dražja dela. Rudarske kolonije predstavljajo identiteto arhitekturne krajine in tipičnost zasavske regije. Skupine stanovanjskih stavb in njihova območja ne predstavljajo le etnoloških spomenikov, ki izpričujejo način življenja preteklega obdobja v revirjih, ampak odražajo tudi kulturno identiteto celotnega Zasavja.

Nekatere glavne smernice prenove iz omenjene projektne naloge so: mestna cesta skozi kolonijo bo zaprta za promet. Ulica bo namenjena samo hoji. Na zahodni strani stopnic bodo uredili klančino za gibalno ovirane osebe. Eno linijo drvarnic bodo porušili in omogočili povezavo Njive s trgom pri Delavskem domu Trbovlje. Na mestu porušenih drvarnic bodo uredili nekaj parkirnih prostorov.

Kultura prebivanja je danes povsem drugačna kot pred več kot sto leti, zato bodo ob prenovi poskrbeli za ureditev bivanjskih problemov z združevanjem dveh (lahko tudi več) bivalnih enot v eno ali pa vodo posamezne enote primerno uredili za sodobno prebivanje. V vseh enotah bodo uredili kopalnice oziroma sanitarne prostore. V objektih na naslovih Trg svobode 22–24 bodo zgradili stanovanjske enote, program v objektih pa namenili tudi trajnostnemu turizmu ter nastanitvam digitalnih in drugih ustvarjalcev iz domačega in širšega okolja.

Savus

Foto: Občina Trbovlje


 

Prejšnji članekVerinih sto let
Naslednji članekRogličeva glavna tekma bo Tour