Občina Hrastnik je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, šport, mladino in turizem (KRC Hrastnik) pridobila finančna sredstva z razpisa Fundacije za šport. Nekaj manj kot 50 tisoč evrov pridobljenih sredstev bo namenjenih prenovi atletske steze na Logu.

V športnem parku na Logu potekajo različne športne aktivnosti (nogomet, atletika, šolska telovadba, rekreativne vadbe …). Trenutno stanje atletske steze ne omogoča več niti kakovostnega izvajanja programov športne vzgoje, niti trenažnega procesa otrok in ostalih občanov, ki se ukvarjajo z atletiko oziroma rekreativno s tekom. Zaradi starosti je tudi vzdrževanje steze vse težje in posledično dražje.

Občina in KRC Hrastnik bosta še letos pričela s pomočjo denarja Fundacije za šport z urejanjem tega dela športnega parka. Peščeno stezo bo zamenjala tartanska. Naložba bo obsegala geodetski posnetek stanja, vsa gradbena dela (pripravo osnovnega ustroja, drenaža za odvodnjavanje, drenažni tampon in betonski robniki in kanalete). Po končanju gradbenih del, bodo položili še vodoprepustni asfalt in tartansko podlago ter izrisali črte na atletski stezi.

Vrednost prenove je ocenjena na 330 tisoč evrov. 49 tisoč evrov bo prispevala Fundacija za šport, ostali denar so zagotovili v občinskem proračunu, iščejo pa tudi dodatne vire financiranja. Dela naj bi opravili do konca leta 2021.

Savus

Foto: Občina Hrastnik