nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

Predstavniki krajevnih skupnosti

V Zagorju 13 KS

V občini Zagorje ob Savi so občani volili predstavnike trinajstih krajevnih skupnosti.

V krajevni skupnosti Čemšenik so bili v svet izvoljeni predlagani kandidati Anica Režun, Franci Polc, Tomaž Turnšek, Apolonija Kovač, Rado Pirnat, Sonja Strnišnik in Martin Matko. Tomaža Turnška so kot člana sveta predlagali Andrej Lebar in skupina volivcev, ostale pa Stanislava Polc in skupina volivcev.

Svet krajevni skupnosti Franc Farčnik bo ravno tako imel sedem članov: Stanka Simončiča, Marijo Flere, Darjo Zupan, Alojza Grabnarja, Janeza Kneza, Vido Kos in Blaža Keršnika. Vse izbrane svetnike za Krajevno skupnost Franc Farčnik je predlagala Nataša Simončič s skupino volivcev.

Svetnike za krajevne skupnosti Izlake so krajani volili v treh volilnih enotah. V prvi so bili izvoljeni vsi kandidati, torej Rudi Bantan (SMC), Metod Knez (Karlo Kropivšek in skupina volivcev) in Uroš Miklavčič (Apolonija Miklavčič in skupina volivcev). V drugi volilni enoti sta bila za svetnika ravno tako izbrana oba kandidata, Sašo Vučko (LMŠ) in Simon Zupančič (Danica Zupančič in skupina volivcev). V tretji enoti so bili izvoljeni Franc Ravnikar (Albin Ravnikar in skupina volivcev), Borut Novšak in Mateja Kropivšek Sešlar. Tako Novšaka kot Kropivšek Sešlarjevo so predlagali Tanja Novšak in skupina volivcev. V četrti volilni enoti pa so bili izvoljeni Franc Zajc (Leopold Sešlar in skupina volivcev) ter Franc Ševerkar in Grega Štendler (Janez Arh in skupina volivcev).

V krajevni skupnosti Jože Marn so krajevne svetnike volili v eni volilni enoti. Izvoljeni so bili Helena Čop, Jure Razpotnik, Milan Aničin, Cvetka Meh, Marija Malovrh in France Pograjc (Božidar Pograjc in skupina volivcev) ter Maja Prašnikar (SD).

Tudi krajevna skupnost Kotredež je imela samo eno volilno enoto. Volivci so izbrali 7 članov sveta, in sicer Mirana Pirca in Jožefa Kajbiča (predlagatelj Bojan Bokal in skupina volivcev) ter Katjo Klančišar, Igorja Hribarja, Mirka Bizjaka, Avgusta Pungartnika in Ireno Štendler (Ivan Potočnik in skupina volivcev).

V KS Loke-Kisovec so krajevne svetnike izbirali v petih volilnih enotah. V prvi so izbrali Heleno Ocepek (predlagatelj Ivan Zore in skupina volivcev) in Janeza Krznarja (SD). V drugi sta bila izvoljena Marjan Kovač (ZGN) in Sašo Anžur (SLS). V tretji volilni enoti so volivci največ glasov in s tem mesto v svetu namenili Andreju Smoliču in Mojci Judež (Tanja Smolič s skupino volivcev). V četrti enoti sta bila v svet KS izvoljena oba kandidata; Franc Novak (Matjaž Nikler in skupina volivcev) in Leopold Roglič (ZGN). V peti enoti pa je bil v svet KS izvoljen Borut Drnovšek (SMC).

V krajevni skupnosti Mlinše-Kolovrat so bili v svet izvoljeni naslednji: v prvi volini enoti Roman Smrkolj (Marija Ribič in skupina volivcev), Urban Kralj (Mitja Brodar in skupina volivcev) in Darja Pogačar (Valentin Kralj in skupina volivcev), v drugi Tanja Ocepek, Stanislav Vesel in AlešBajer (Ivo Žavbi in skupina volivcev), v tretji pa Mihaela Urankar, Bernarda Savšek Knez in Velibor Kusić (Drago Arh in skupina volivcev).

V Krajevni skupnosti Podkum so volivci v prvi volilni enoti v svet KS izvolili Janeza Bajdo in Franca Sakaljška (Petrina Glažar in skupina volivcev) ter Simono Škrabanja (Stanislav Zupanec in skupina volivcev), v drugi Romana Savška, Nino Pustotnik in Branka Zupanca (Barbara Guzaj in skupina volivcev), v tretji Ireno Zupanc in Darka Kosa (Stanislav Kotar in skupina volivcev) ter Matejo Kos (Sonja Kos in skupina volivcev). V četrti volilni enoti sta bila izvoljena Peter Odlazek in Mojca Mlakar (Izidor Logar in skupina volivcev).

V Krajevni skupnosti Ravenska vas so krajani v svet izvolili Sašo Jerman, Uroša Macerla, Damjano Jerman Černigoj, Nives Laznik, Domna Šikovca, Ivana Bebarja in Franca Jermana (Primož Jerman in skupina volivcev).

Krajevna skupnosti Rudnik-Toplice bo imela sedem svetnikov: Darjo Klukej, Natašo Grošelj, Željka Železnika, Aleša Potokarja, Jožeta Burkeljca in Bojano Elizabeto Vidovič (Andrej Drnovšek in skupina volivcev) ter Saša Marna (Jure Poznič in skupina volivcev).

Svet Krajevne skupnosti Šentgotard bodo sestavljali Martin Gaberšek, Zvonimir Matek in Cirila Štrajhar (Boštjan Levc in skupina volivcev) ter Andrej Psarn, Jožica Sopotnik, Nataša Kos in Janez Pančur (Zdenka Razboršek in skupina volivcev).

V krajevni svet KS Šentlambert so bili izvoljeni Boštjan Ocepek, Tanja Vozelj, Janez Jani Majes, Sabina Ocepek, Gregor Vozel, Jure Macerl in Darja Drnovšek (Boštjan Grošelj in skupina volivcev).

Svet Krajevne skupnosti Tirna bo imel sedem članov. V svetu bodo sedeli Petra Juvan, Rajko Vozel, Matjaž Drnovšek, Jože Čibej, Nataša Cirar, Matjaž Garantini in Mojca Petek (Peter Drnovšek in skupina volivcev).

 

Trboveljskih devet

Občino Trbovlje sestavlja 9 krajevnih skupnosti. V KS Alojz Hohkraut so bili v svet izvoljeni Nika Jurše in Jani Horvat (predlagatelj obeh kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje), Miran Zmrzlak, Eva Prnaver in Vladimir Vnuk (predlagatelj Rudi Žagar), Janko Koželj (Franc Zidar) in Nina Ojsteršek (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje).

V Krajevni skupnosti Dobovec bodo v svetu sedeli Ervin
Renko, Marjan Jamšek in Špela Volaj (predlagatelj Branko Jamšek), Manca Starina (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje) ter Monika
Dolinšek, Dejan Zupanc in Ladislav Hvala (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje).

Svet Krajevne skupnosti Franc Fakin bodo sestavljali Sibila Ložina, Sebastjan Ledinek in Milan Žnidaršič (ObO SD Trbovlje), Nika Potrpin, Denis Tomše in Andreja Okorn (SMC) ter Lidija Hutar (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje).

V svetu Krajevne skupnosti Franc Salomon bodo Tatjana Pirnat, Milan Cestnik in Andrej Šinkovec (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje), Marko Štrovs (ObO SD Trbovlje) ter Gregor Zelenšek in Nevenka Bevc (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje).

Krajevna skupnost Fric Keršič bo imela sedem svetnikov: Majdo Skrinar in Janija Skvarčo (predlagatelj Rudolf Tomše), Polono Novak in Roberta Voduška (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje), Rudolfa Tomšeta (Robert Vodušek) ter Natašo Pintar in Primoža Hančiča (ObO SD Trbovlje).

V krajevnem svetu KS Ivana Kešeta bodo Anica Sotlar, Mitja Vozel, Marija Majcen in Vilma Strniša (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje), Mira Rozman in Gašper Princ (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje) ter Vojko Rak (ObO SD Trbovlje).

V Krajevni skupnosti Klek so svetnike izbirali v dveh volilnih enotah. V prvi so izvolili Zdenko Izgoršek (ObO SD Trbovlje) in Ervina Planinca (Srečko Planinc), v tretji pa Mitjo Ovniča in Natašo Rajšek (predlagatelj obeh Teodor Forte). V drugi volilni enoti v Kleku kandidatov ni bilo, zato občani iz te volilne enote niso izpolnjevali glasovnic za svet krajevne skupnosti.

V Krajevni skupnosti Trbovlje – Center so v prvi volilni enoti izvolili Bojana Rusa (NSi), Jožeta Weingartnerja (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlj) in Matejo Božič (Rakić Perica in skupina volivcev), v drugi Pavla Nemeta (izvršni odbor stranke Lista Jasne Gabrič za Trbovlje), v tretji pa Boruta Dolanca (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje) ter Marjano Eberlinc in Blaža Klopčiča (ObO SD Trbovlje).

Krajevna skupnost Trbovlje – Čeče bo prav tako imela sedem svetnikov, in sicer Danico Kozjek, Dušana Senčarja, Rudija Špeca, Marto Kralj, Jožeta Goleta in Iris Fabijan (predlagatelj Franjo Bizjak) ter Franja Bizjaka (Iris Fabijan).

V Krajevni skupnosti Zasavje so v svet izvolili Ljudmilo Prošt in Silvo Žibert (izvršni odbor stranke Liste Jasne Gabrič za Trbovlje), Eli
Ceglar in Matejo Jere Mrak (ObO SD Trbovlje) ter Urško Cilenšek (kandidacijska konferenca OO SDS Trbovlje).

 

Deset hrastniških

V Hrastniku je 10 krajevnih skupnosti. V KS Boben so bili v krajevni svet izvoljeni Jože Gregorčič in Nada Žagar Seničar (Karolina Senčar in skupina volivcev) ter Rebeka Kupec, Tomaž Volfand in Miha Ustar (Rebeka Kupec in skupina volivcev).

V KS Dol pri Hrastniku bodo v svetu sedeli Timotej Funkel, Tadej Logar, Damjan Pap in Anja Bantan (Nataša Kreže in skupina volivcev), Franc Romih in Sabina Klemen (Marko Funkl in skupina volivcev) ter Urban Romih (SMC).

Novi svetniki Krajevne skupnosti Kovk so Damjan Škoberne, Anže Rovšek, Vanja Gianini, Marko Doberšek in Mojca Koritnik Homšek (Darinka Ostanek in skupina volivcev).

V KS Krnice-Šavna Peč so v krajevni svet krajani in krajanke izvolili Mirka Mihaliča, Nino Kmetič, Albino Ocepek, Ivico Jamšek, Uroša Durnika in Matejo Durnik (Karmica Skalič Holešek in skupina volivcev) ter Alojza Čebina (NSi).

V KS Marno bo svetnikov sedem: Jože Polak, Janez Kotnik in Jože Velikonja (Terezija Kotnik in skupina volivcev), Aleš Omerzel in Mojca Tušek (Lidija Jakopič in skupina volivcev) ter Samo Klemen (SMC) so že izvoljeni, med Maticem Rotarjem (Lidija Jakopič in skupina volivcev) in Tomažem Žagarjem (Terezija Kotnik in skupina volivcev) pa bo odločil žreb.

Žrebali bodo tudi v Krajevni skupnosti Prapretno. Krajani in krajanke so v svet že izvolili Tadeja Hrovatiča, Majo Jenko in Simono Opresnik (Igor Hrovatič in skupina volivcev) ter Nejca Plahuto (Tanja Jovan in skupina volivcev). Med Stankom Štepcem (Igor Hrovatič in skupina volivcev) ter Tanjo Jovan (Tanja Jovan in skupina volivcev) bo odločil žreb.

V Krajevni skupnosti Podkraj so bili v svet izvoljeni Matej Kavšek, Zdravko Kreže, Mojca Kavšek, Mitja Oberč in Polonca Stušek (predlagatelji Roman Vene in skupina volivcev).

V Krajevni skupnosti Rudnik bodo krajevni svet sestavljali Gregor Jelenko, Mojca Greben, Mitja Pajnkiher, Aleš Laznik in Simona Jeraj (Božo Majcen in skupina volivcev Lista srečno, Hrastnik), Nika Zavrašek (Gregor Pajić in skupina volivcev Lista Gregorja Pajića) ter Vesna Ojsteršek Drnovšek (SMC).

V Krajevni skupnosti Steklarna bodo v krajevnem svetu sedeli Matej Kaiser in Adalbert Zaletel (predlagatelj Božidar Udovč in skupina volivcev), Robert Sticher (Robert Sticher in skupina volivcev) ter Maruška Špeglič in Nina Pečnik (predlagatelj Božo Majcen in skupina volivcev Lista srečno, Hrastnik).

Izidi za Krajevno skupnost Turje-Gore pa so sledeči: V krajevni svet bodo sedli Tina Peklar, Roman Grešak, Stanislav Polak, Viljem Makek in Ladislav Železnik (predlagateljica Vojka Grešak Kramžar in skupina volivcev) ter Iztok Železnik in Helena Napret (predlagateljica Polonca Draksler in skupina volivcev).

Predsednike bodo volili člani svetov KS na prvih sejah.

Martina Drobne

Isti avtor