Za izboljšanje kakovosti življenja v KS so bistveni razvojni projekti. Več o njih bomo izvedeli skozi pogovor z njenim predsednikom Marjanom Kovačem, ki nam bo razkril tudi kakšen drobec iz svojega zasebnega življenja.

Kako dolgo ste že predsednik KS Kisovec-Loke?

To funkcijo opravljam od leta 2010, tako da sem trenutno že skoraj na polovici tretjega mandata.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Naša KS je v zadnjih desetletjih doživela velike spremembe. Zgradili smo več novih večstanovanjskih objektov, zgrajena in odprta je bila prva obrtno-industrijska cona v občini Zagorje, kanalizacijski sistem, energetsko smo obnovili kulturni dom. Soočeni smo bili s problematiko velikega povečanja prometa na regionalki skozi Kisovec in poslabšanja prometne varnosti. Kisovec je bil brez pločnika, žal ima še vedno le en prehod za pešce. Vse našteto mi je predstavljalo izziv. S člani sveta KS smo se zavezali, da bomo ob pomoči občine uredili omenjene zadeve, ki so za nas Kisovčane zelo pomembne. Tudi na drugih področjih se trudimo za ustvarjanje pogojev za čim bolj kakovostno življenje naših krajanov, da bi bila naša skupnost varnejša, lepša in prijaznejša za bivanje.

Kateri so največji izzivi, s katerimi ste se soočali kot predsednik KS? S katerimi se še boste v tem mandatu?

Svet KS je v letu 2011 sprejel idejne zasnove prometne ureditve regionalne ceste skozi Kisovec. Občina zagotavlja sredstva za njeno sofinanciranje, medtem ko bo projekt izvajala in financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Izdelava projektov za ureditev regionalne ceste je v zaključni fazi. Pridobljena so tudi soglasja Direkcije RS za ceste. Regionalka bo predvidoma posodobljena v naslednjih dveh letih.

Po dolgih letih prizadevanj smo nedavno zaključili I. fazo izgradnje otroškega igrišča, ki obsega ureditev otroškega igrišča, vključno z zemeljskimi deli in pripravo temeljev, na katere so nameščena igrala, ki jih najmlajši že pridno uporabljajo. Poleg otroškega igrišča so v sklopu projekta predvidena še parkirišča, igrišče za košarko in mali nogomet, fitnes na prostem, pešpoti s številnimi klopmi, okrog igrišča bo umeščena tudi tekaška steza. Igrišča s mini športnim parkom bodo za vse nas zelo dobrodošla pridobitev, ki bo vsekakor prispevala k lepši podobi in večji prepoznavnosti Kisovca.

Nejevoljni smo, ker še ni dokončana brv čez Medijo za vrtcem. Manjka namreč rampa, ki bi omogočila prijazen dostop za invalide in mamice z otroškimi vozički.

Kateri je največji problem, s katerim se trenutno soočajo krajani KS?

Že nekaj let poskušamo pristojne prepričati o potrebi po varnostni ureditvi regionalke.

Promet na regionalni cesti skozi Kisovec se povečuje. Naj za ilustracijo povem, da je njena prometna obremenitev po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste v letu 2018 povprečno znašala 9470 vozil dnevno. Za primerjavo: v Zagorju so na mostu čez Savo našteli 7964 vozil dnevno, na Izlakah pa 6787 vozil dnevno. Veliko težav nam povzročajo tudi vremenske nevšečnosti. Lansko poletje nam spet ni prizaneslo z neurji, saj smo bili kar štirikrat na udaru. Ponovno se je pokazala potreba po nujni sanaciji vodotokov Graščica in Medija. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti, povezane s potokom Graščica in drugimi vodotoki, je svet KS Kisovec-Loke na seji 26. septembra 2019 sklenil, naj se na terenu opravi ogled, pripravi analiza obstoječega stanja in predlog ukrepov. Celotno poročilo je objavljeno na naši spletni strani.

Kako sodelujete s krajani? So pripravljeni soustvarjati življenje v KS?

Prepričan sem, da je uspešno delovanje neke zaokrožene skupnosti ljudi, kot je naša, odvisno predvsem od tega, koliko smo pripravljeni na medsebojno sprejemanje in zbliževanje. Svet KS se trudi za enakopravno povezovanje vseh akterjev. Navzlic želji nekaterih posameznikov po uveljavitvi individualnih interesov odločno zagovarjamo stališče, da je interes kraja bistveno pomembnejši od parcialnih interesov posameznikov. Želimo si sodelovanja s krajani, da ohranimo že pridobljeno in s pomočjo občine uresničimo nove projekte, ki jih narekuje razvoj. Materialna osnova za večjo uspešnost je zaradi večjih potreb v občini okrnjena, zato je za skupno dobro še toliko bolj pomembno, da ohranimo spoštovanje, strpnost in dobre medsebojne odnose. Res je, da na dogajanje v občini in posledično krajevni skupnosti precej vplivajo splošne razmere, vendar nam to ne sme vzeti poguma za optimistično nadaljevanje razvoja našega kraja.

Kako sodelujete z občino?

Poslanstvo lokalne skupnosti je še danes enako in recept za uspešnost se do danes ni bistveno spremenil. Uspešne so lahko le tiste skupnosti, ki imajo vizijo in ohranjajo enotnost! Menim, da je bilo dosedanje sodelovanje z občino povsem korektno in dobro, čeprav je še vedno prostor za izboljšanje. Prepričan sem, da bo v tekočem mandatu sodelovanje še boljše. Kakor kaže, bomo uresničili nekaj projektov, ki so že predolgo na čakalnem seznamu.

V vodstvu KS verjamemo, da ima občina Zagorje vizijo, da bomo lahko uspešno opravili svojo povezovalno vlogo in realizirali projekte, pomembne za našo prihodnost. Ključne so torej priložnosti, ki jih odpiramo, ter procesi, ki nam zagotavljajo varnost v širšem pomenu besede in gradijo boljši jutri!

Ali je naporno voditi KS?

Če odgovorno sprejmeš obveznosti, ki jih prinaša funkcija, znaš prisluhniti potrebam in težavam krajanov, delo opravljaš z veseljem. Normalno je, da se najdejo tudi ljudje, ki ti znajo »polepšati« dan. Običajno vidijo in zaznajo zgolj svoje potrebe in težave, naprej od svojega praga pa ne vidijo. Vzeti je pač treba v zakup, da sodeluješ z različnimi osebnostmi, zato je treba včasih tudi malo potrpeti in jim znati prisluhniti, saj so vsi naši sokrajani.

Že od nekdaj živite v KS?

Da. Nekajkrat smo se sicer tudi selili po krajevni skupnosti – iz Kisovca na Loke in nazaj v Kisovec.

S čim se poklicno ukvarjate?

Sem upokojenec, prej pa sem bil zaposlen v nabavni službi tovarne Xella porobeton. V prostem času se, kot vsi dedki, ukvarjam z odgovornimi delovnimi nalogami in obveznostmi do vnukinj in vnuka.

Kateri je vaš najljubši kotiček v KS?

Gasilski dom na Lokah, kamor s ponosom in posebnim zadovoljstvo zahajam že skoraj 40 let.

Kam v KS bi peljali skupino turistov?

Brez dvoma bi jim predstavil Rudarski muzej, obiskali bi tudi Strahovlje. Večina turistov običajno prihaja ob koncu tedna, zato bi jih takrat povabil v naš Kulturni dom na abonmajsko predstavo. Naš abonma je znan po pestrosti, vsakdo lahko najde nekaj zase, predvsem pa slovi po odlični obiskanosti.

Martina Drobne

Foto: Deana Pettirosso