sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Predsednik KS Dobovec: Marjan Jamšek

Marjan Jamšek vodi KS Dobovec od leta 2011, pred njim jo je vodil zdaj že pokojni Franc Princ. Kot pravi sam, je bolj po sili razmer tudi predsednik Turističnega društva Dobovec, ki ga je prej vodil Marjan Dolinšek. Jamšek je aktiven na več področjih in hvaležen, ker je obdan – kot pravi – s fenomenalnimi sodelavci, ki imajo voljo do dela in ustvarjanja v kraju.

Katere projekte ste pod vašim vodenjem na Dobovcu uspeli uresničiti?
Bilo jih je kar nekaj. Uredili smo središče Dobovca, pridobili zemljišče in uredili otroško igrišče ob šoli. Na pokopališču smo zgradili obzidje in ob njem parkirišče. Pridobili smo potrebno tehnično dokumentacijo in uredili razmerja z Radečani glede uporabe vodovoda, ki dolga leta niso bila urejena. Nekaj sanacijskih del smo opravili tudi na samem vodovodu, ki je v lasti TET oziroma HSE. Oba kraka, eden teče proti Završju, drug pa proti Župi, vzdržuje krajevna skupnost. Tečejo tudi dogovori s HSE, da bi ta vodovod prešel v last oziroma upravljanje Občine Trbovlje. Trudimo se čimbolj urejati ceste, uredili pa smo tudi učno pot kumskega brezokca, za kar smo pridobili evropska sredstva, zdaj pa smo eden štirih partnerjev Zavoda RS za varstvo narave v projektu Life to grasslands – Življenje traviščem.

Kakšen pa je ta projekt?
Z njim želimo prispevati k ohranjanju suhih travišč, pašnikov in visokodebelnih sadovnjakov, ki veljajo za pomembno življenjsko okolje. Lastnike teh želimo spodbuditi za sonaravno in trajnostno obdelovanje, saj je to nujno, če želimo ohraniti bogastvo in raznolikosti kulturne krajine in možnosti samooskrbe s hrano. Projekt teče od leta 2015 in bo zaključen leta 2020.

Kako pa ste se sploh prijavili nanj?
Preko projekta učnih poti in gospoda Jožeta Praha iz Zavoda za gozdove smo prišli nekako v stik s celjsko izpostavo Zavoda RS za varstvo narave. Potem smo pa začeli na veliko pripravljati razpisno dokumentacijo, vse podpisali, žigosali, tik pred zdajci pa se je zataknilo, ker KS ni bila pravna oseba. Pa smo uredili tudi to. Z marcem letos smo postali pravna oseba, kar pomeni, da lahko tudi kaj samostojno storimo, seveda v sodelovanju z Občino Trbovlje.

Kaj pa izzivi? Kaj vas še čaka?
Najbolj sem razočaran, da na Dobovcu ni več vrtca. Po eni strani lahko pohvalim Občino Trbovlje, da nam zdaj v tej situaciji pomaga, ko je inšpektorica po štiridesetih letih ugotovila, da ni uporabnega dovoljenja, po drugi strani pa je bilo nedopustno, da je Občina Trbovlje kot lastnica Vrtca dovolila, da se ukine vrtčevska enota na Dobovcu. V KS smo si vedno prizadevali za zgledno sodelovanje. Leta in leta smo tudi opozarjali na neekonomsko trošenje energenta za ogrevanje šolskega poslopja,. Še v času prejšnjega župana je bil izdelan projekt, da bi bilo v stavbi, kjer je sedež KS, kurišče na biomaso, ki bi bilo dovolj veliko, da bi z njim poleg prostorov KS in turističnega društva ogrevali tudi šolo, vrtec, gasilski dom, pošto in trgovino.

Pa mislite, da bo pri vas jeseni vrata odprl prvi zasebni vrtec v Zasavju?
Če jih ne bo, bom zelo zelo razočaran. Predvsem zato, ker smo člani KS in tudi jaz osebno vložili zelo veliko energije v to. Krajevna skupnosti je pomagala že prej, da smo lahko uredili otroško igrišče, organizirali dve prostovoljski akciji, ko je bilo treba sanirati okna, pod, pobeliti stene. Če vrtca ne bo, bo to nekorektno tudi od pristojnih na ministrstvu.

Kaj je vam na Dobovcu najbolj všeč?
Poleg ljudi in tega, da se poznamo, pozdravljamo, skupaj kaj naredimo, sta mi všeč tudi lokacija, okolica. Poleg tega se je izboljšala tudi kakovost zraka. Med dosežke štejemo tudi to, da smo na Dobovcu obdržali trgovino in pošto, za kar gre zahvala gospe Mariji Čop.

Kolikokrat jo mahnete na Kum?
Velikokrat. Sicer ne peš, ampak s kolesom. Hodijo pa mnogi tod mimo na Kum in po okoliških poteh, domačini in obiskovalci.

Si želite te ljudi zadržati na Dobovcu, jim kaj ponuditi?
Ne le, da si želimo, ampak na tem tudi delamo. Radi sprejmemo organizirane skupine, jih popeljemo v naš krajinski park, … ko so se v termoelektrarni zbrali zaposleni iz elektro panoge iz vse Slovenije, smo jih recimo sprejeli pri nas, na začetku učne poti so jim naši krajani predstavili svoje delo in različne izdelke. Vse to organizira naše turistično društvo. Želimo se nekako vklopiti v turizem.

Pa se imate kam vklopiti? Kako gledate na zasavski turizem?
Mislim, da ni enotnosti. Mi delamo nekaj po svoje, Trbovlje po svoje, RCR, ko je še bil, je delal po svoje … Nas ni niti povabil k sodelovanju, ampak je, recimo, sem preprosto pripeljal dve svoji stojnici … Če pridejo sem gostje z drugim društvom ali organizacijo, nas nihče nič ne vpraša ali povabi k sodelovanju …

Imate kot predsednik KS veliko dela?
Dela je veliko, moram pa reči, da imam tako pri turističnem društvu kot v krajevni skupnosti okrog sebe čudovite ljudi in fenomenalni odbor turističnega društva. Da ne govorim o gasilcih in smučarskem društvu, kako zelo so aktivni. Tako, da ja, na Dobovcu se še skupaj vzamemo in naredimo kaj za skupnost.

Tatjana Polanc Kolander

Članek je bil objavljen v avgustovski številki Zasavskega tednika.

Isti avtor