sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Predsednica KS Franc Salamon: Tatjana Pirnat

Ali ste s prevzemom vodenja KS želeli uresničiti kakšne posebne cilje?

Da bi imela ravno določene cilje, ne, imam pa želje. Rada bi, da bi se asfaltirale vse ceste, ki še niso. To pa še lep čas ne bo izvedljivo, kajti vsako leto se zalomi pri financah. Kar razumem. Če ni, ne moreš dati. Moram pa poudariti, da zelo dobro sodelujemo s strokovnimi delavci Občine, še posebej z Rokom Verdelom, pa tudi z županjo.

Kaj pa vam je v teh letih vodenja uspelo postoriti?

Za nami so rekonstrukcija in asfaltiranje cestnega odseka na Vrheh, ureditev pristajalnega mesta za helikopterje, prenova večjih odsekov cest v Knezdolu, prenova dela državne ceste v naselju Gabrsko proti Podmeji in ureditev ekološkega otoka pri Avtohiši Malgaj. Prenovili smo tudi stavbo KS, ki ima zdaj novo toplotno fasado in streho. Trenutno pa v Gabrskem in Knezdolu sanirajo dva plaza, dela so vredna skoraj 400.000 evrov. Izvedli smo tudi nekaj ostalih manjših del, kolikor so nam omogočale finance.

Kateri so glavni izzivi, s katerimi se trenutno soočate?

Trenutno je v ospredju naša zahteva, da se spremeni občinska meja med občinama Trbovlje in Tabor na Vrheh, kar bo, upam, pozitivno rešeno in bo kmalu sanirana tudi cesta, ki je na odseku proti Vrheh v katastrofalnem stanju in že življenjsko nevarna.

Ali se krajani zelo obračajo na vas, imate veliko dela?

Največ klicev je pozimi, ko zapade sneg in so težave glede cest. V septembru vedno povabimo krajane v prostore KS v Gabrskem, kjer lahko izpostavijo svoje želje, predloge in mnenja. To potem umestimo v načrt del za naslednje leto. Je pa škoda, ker je udeležba na tem sestanku tako žalostna. Z več pogovora bi se mogoče rešil še marsikateri problem.

Katere pa so glavne prireditve v vašem kraju?

Naša osrednja prireditev je prvi teden v septembru v gostišču Brin v Gabrskem, kjer imamo srečanje vseh treh naselij. To organizira gospa Marinka Kuder s svojo družino. Odvijajo se razne igre, vsako leto nas obiščejo konjeniki, pa tudi za jedačo in pijačo je poskrbljeno. Ob tem bi rada izpostavila še to, da smo v naši KS letos dobili kar dva defibrilatorja. Zahvala za to gre gospodu Franciju Malgaju iz Avtohiše Malgaj in zakoncema Kuder iz gostilne Brin. Vsi krajani smo jim za to gesto zelo hvaležni, upamo pa, da aparata ne bosta potrebna.

Ste radi predsednica KS?

Rada delam z ljudmi, rada sem aktivna. Življenje mi namreč ni bilo najbolj naklonjeno, saj sem dvakrat ovdovela. Prvič še zelo mlada z otroki. Delo z ljudmi in za ljudi mi tako daje tisto dodatno energijo.

Boste za predsednico KS še kandidirali?

Ne vem, mogoče. Ljudje bodo odločili. Če me bodo izbrali, bom, če ne, pa ne.

Intervju je bil objavljen v Zasavskem tedniku, letnik 4, številka 11

TPK

Isti avtor