V Delavskem domu Trbovlje bo ZLU pripravila v sredo, 13. septembra, ob 10. uri predavanje patra dr. Karla Gržana. Spregovoril bo o sočutju, brezpogojni ljubezni in smehu.

Pater dr. Karel Gržan je človek širokih obzorij in velikega srca. Je magister teoloških ved in doktor znanosti s področja literarnih ved. Poleg duhovniškega poklica se posveča tudi pisanju knjig, preko katerih osvetljuje številne teme. Veliko časa nameni raziskovanju in nenehnemu učenju.

Kljub vsem nazivom in pridobljenemu znanju pa navdahne s svojo skromnostjo, srčnostjo, toplino in ponižnostjo do življenja. Ne glede na vse preizkušnje ostaja zvest svojim najglobljim vrednotam in to tudi izžareva. Tokrat bo spregovoril o sočutju, brezpogojni ljubezni in smehu – vse, kar v teh časih več kot potrebujemo. Vstop na predavanje je prost.

Savus

Foto: ZLU