ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Preboj na Menini planini

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je 28. maja ponovno gostilo Gregorja Jazbeca, vojaškega psihologa, ki nam je lansko leto slikovito predaval o bitki na Sutjeski. Letos nam je predstavil spopad partizanov in nemških enot na Menini planini, ki se je dogodil v marcu 1945. Po njem je napisana knjiga in posnet film.

Gregor Jazbec je v pripravi predavanja opravil razgovore s poveljnikom operativne skupine Francem Severjem – Franto, njegovo šifrantko Valerijo Skrinjar – Valči, vezistom Rudijem Pfeifferjem ter drugimi še živečimi veterani bitke. Obiskal je tudi območje Menine planine in se seznanil z reliefom območja, kjer se je bitka odvijala. Za zasavsko občinstvo je primer še toliko bolj zanimiv, ker so bili v sestavi operativne skupine tudi zasavski borci in ker je bojišče v neposredni bližini Zasavja.

S svojstvenim načinom podajanja vsebin je v teku predavanja razvnel notranja čustva udeležencev predavanja, ki so se vživeli v dogodke na Menini planini in napore, ki so jih zmogli borke in borci operativne skupine sestavljene iz Šlandrove in Zidanškove brigade pod poveljstvom komandanta Franceta Severja – Frante. Jazbec ni pustil na koncu predavanja nobenega poslušalca ravnodušnega.

V začetku predavanja je osvetlil specifičen razvoj vojaško politične situacije od 1941 do začetka tega spopada leta 1945 na Štajerskem, ki so ga Nemci pripojili nemškem rajhu. Navedel je več razlogov, zakaj je do spopada na Menini planini sploh prišlo.  Osrednji del predavanja je bil namenjen delovanju operativne skupine Šlandrove in Zidanškove brigade na Menini planini in njenem znamenitem preboju iz obroča nemške 14. SS divizije Galicija. Dogajanje je opisal s taktičnega in človeškega vidika z vživljanjem v usode in dileme borcev in poveljnikov. Posebno je poudaril težavnosti vodenja in motiviranja enote, soočene s težkimi izgubami in pomanjkanjem ter ogrožene s strani dvajsetkrat močnejšega nasprotnika.

Povabilu na predavanje so se poleg članov OZSČ Hrastnik odzvali tudi predstavniki drugih domoljubnih združenj (ZVVS Zasavje, ZB NOB Hrastnik in OZSČ Zagorje) in drugi občani.

Jani Zore

Foto: Jani Zore

Isti avtor