Občina Trbovlje je pripravila predstavitev odsekov, kjer so vrisane kolesarske poti ter obrazložila, kako se na določenem odseku vozi, kdo ima prednost in kakšna je omejitev na tem območju.

Odsek od trgovine Mercator do Dimnika

Promet po tem odseku ostaja dvosmeren. Kolesar svojo pot začne pri križišču pri trgovini Mercator in nadaljuje mimo policije do Dimnika. Tu je pomožni kolesarski pas (na obeh straneh cestišča), zarisan s prekinjeno črto, kar pomeni, da po tem pasu vozi tudi vozilo. V primeru, da na svoji poti sreča kolesarja, ima ta absolutno prednost. Vozilo kolesarja lahko obvozi, če z nasprotne poti ni nobenega avtomobila. Cesta na tem odseku še vedno ostaja dvosmerna.

Odsek od Dimnika do krožišča

Od Dimnika do krožišča pri Zdravstvenemu domu Trbovlje je vrisan skupni vozni pas. Kolesar in avro vozita po istem pasu, zato je na tem pasu slika kolesa zarisana na cesti (v tej smeri velja enak režim vse do krožišča na Trgu revolucije).

V nasprotni smeri pa je od Zdravstvenega doma Trbovlje do Mercatorja še vedno dvosmerni promet. V tej smeri je kolesarska steza vrisana kot pomožni kolesarski pas, s prekinjeno belo črto, torej vozilo lahko pelje po tem pasu, če pri tem ne ovira kolesarja. Če je na tem pasu kolesar, ima ta absolutno prednost pred vozilom.

Rudarska cesta

Od Rudarja do Zdravstvenega doma Trbovlje je kolesarski pas zarisan na desni strani in sicer s polno črto, kar pomeni, da ga vozniki, ki po enosmeri cesti pripeljejo z nasprotne smeri, ne smejo prevoziti. V nasprotni smeri (proti krožišču na Trgu revolucije) je, kot že rečeno, zarisan skupni vozni pas, kar pomeni, da kolesar in avto vozita po skupnem pasu.

Krožišče na Trgu revolucije – Kamnikar

Na tem odseku je kolesarski pas zarisan na cestišču med voznim pasom in pločnikom. Gre za kolesarski pas, ki je ločen od voznega pasu s polno črto, zato motorno vozilo polne črte ne sme prevoziti. Motorno vozilo in kolesar tako vozita vzporedno, drug ob drugemu.

ZT