Začenja se novo šolsko leto. V Zasavju bo danes prestopilo prag osnovnih šol 3280 učencev. Od tega jih je 351 prvošolcev. Največ prvošolcev je v Trbovljah, 154, v Zagorju jih je 153, v Hrastniku pa 44. Po programu s posebnimi potrebami, ki ga izvajajo v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Tončke Čeč v Trbovljah in na OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje se bo šolalo 83 zasavskih otrok.
OŠ narodnega heroja Rajka v Hrastniku bo letos obiskovalo 667 učencev, od tega matično šolo 443 učencev, podružnico na Dolu pa 204. V Hrastniku imajo 44 prvošolcev, od tega jih je v matično šolo vpisanih 29, v podružnico na Dolu pa 15. V oddelke za učence s posebnimi potrebami bo vključenih 20 šolarjev.

Na OŠ Trbovlje pričakujejo 1. septembra 73 prvošolcev, od tega 56 na matični šoli, 14 na podružnici Alojza Hohkrauta in 3 na podružnični šoli Dobovec. Skupaj bo šolo obiskovalo 573 učencev, od tega 11 na PŠ Dobovec in 123 na PŠ Alojza Hohkrauta.

Na OŠ Tončke Čeč bodo letos sprejeli 41 prvošolcev, skupaj bo šolo obiskovalo 340 učencev, od tega 8 na programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 257 učencev, od tega 40 prvošolcev zaradi energetske obnove stavbe novo šolsko leto pričelo v ponedeljek, 4. septembra.

Na OŠ Ivana Skvarče v Zagorju bodo v novem šolskem letu sprejeli 51 prvošolcev na matični šoli, 7 na PŠ Čemšenik in 9 na PŠ Podkum. Vseh učencev je v novem šolskem letu 535.

Na OŠ Toneta Okrogarja bo prvič šolski prag prestopilo 61 prvošolčkov, od tega 20 na PŠ Kisovec in 9 v Šentlambertu. Skupaj bo šolo obiskovalo 530 učencev.

Na OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah bodo sprejeli 41 prvošolcev, od tega 9 na podružnični šoli Mlinše. Vseh učencev bo na Izlakah 350, v podružnici pa 36.

V OŠ dr. Slavka Gruma pa imajo letos vpisano eno prvošolko od skupno 55 učencev v programu nižjega izobrazbenega standarda in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Srednje šole

V klopi zasavskih srednjih šol bo po dosedanjih podatkih sedlo 891 dijakov, od tega v prvi letnik 253. Kot trenutno kaže bo GESŠ Trbovlje obiskovalo 234 dijakov, od tega 188 gimnazijcev in 46 ekonomskih tehnikov. Od 62 prvošolcev je 29 vpisanih v program gimnazija, 17 v športni oddelek gimnazije in 16 v program ekonomski tehnik. Vpis v program maturitetni tečaj bo potekal šele septembra. V klopi STPŠ Trbovlje bo sedlo 88 prvošolcev oziroma skupno 322 dijakov, od tega 72 bodočih elektrotehnikov, 58 strojnih tehnikov, 106 tehnikov računalništva, 34 avtoserviserjev, 13 inštalaterjev strojnih inštalacij, 30 orodjarjev in 9 bodočih pomočnikov v tehnoloških procesih. V Srednjo šolo Zagorje so vpisani 103 prvošolci od skupno 335 dijakov. 170 je vpisanih v program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega, 55 je bodočih gastronomov in hotelirjev, 43 trgovcev, 24 gastronomov, 18 ekonomskih tehnikov in 25 pomočnikov v biotehniki in oskrbi.

TPK

Prejšnji članekFestival v Ponovičah
Naslednji članek27-letnik trčil v obcestno svetilko