Kandidat za župana Trbovelj Zoran Poznič je v preteklem mesecu postal tudi kandidat za državnega svetnika Republike Slovenije za področje kulture in športa.

Državni svet sicer sestavlja 40 članov: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti.

Izvoljeni so za mandatno dobo petih let. Volitve v državni svet bodo potekale 23. in 24. novembra letos.

Savus

Foto: osebni arhiv