torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Poznavalci gledališča, pozor!

Danijel Potočan in Jani Kužnik zbirata gradivo o trboveljski ljubiteljski gledališki dejavnosti od začetkov leta 1919 do leta 1987, ko je Gledališče Svobode Center odigralo zadnjo predstavo.
Do sedaj zbrano gradivo sta našla pri nekdanjih članih gledaliških skupin, njihovih svojcih, v svojih arhivih in pri nekaterih drugih kulturnih delavcih, največ pa pri Zvezi kulturnih društev Trbovlje. Urejeno gradivo sta predala Zasavskemu muzeju Trbovlje.

S pomočjo zbranega gradiva sta opisala gledališko dejavnost v Trbovljah v preteklem stoletju. Nastal je izdelek z naslovom Bilo je gledališče – oris gledališke dejavnosti v Trbovljah – druga izdaja, ki vsebuje izbrane fotografije gledaliških dokumentov. Javnosti je dosegljiv na spletu, po zaslugi vodstva Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje in Andreja Uduča, odgovornega za elektronski medij. Namenjen je vsem, ki jih zanima preteklo ljubiteljsko kulturno dogajanje v Trbovljah, a tudi novim raziskovalcem gledališkega področja.

Izdelek je v nekaterih delih nepopoln, zato ga želita Kužnik in Potočan obogatiti. Še vedno zbirata gradivo, najbolj so zaželene informacije o gledaliških skupinah Katoliškega prosvetnega društva, Sokolskega gledališča, Vesne in Krekove mladine med vojnama.

Kužnik in Potočan vsakogar, ki lahko prispeva fotografijo, plakat, časopisno poročilo, manjkajoči podatek ali dopolnitev, prosita, da gradivo pošlje po pošti ali na e-naslov danijel.potocan@siol.net, informacije pa lahko sporočijo tudi pisno ali po telefonu.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor