Ker je vlada sprostila možnost napredovanja za javne uslužbence, se bo masa plač za zaposlene povečala, večina stroškov, ki jih ima vrtec Zagorje, pa izhaja prav iz naslova plačila zaposlenih, je povedala direktorica Tanja Starc, podražitev pa je argumentirala tudi s podražitvijo prehrane. Podražitev nima nikdar lepega prizvoka, je pa vseeno potrebno pogledati malce objektivno. Cena vrtca v Zagorju se je nazadnje spremenila leta 2012, ko so svetniki izglasovali znižanje cene, letošnja podražitev pa pomeni dvig na ceno, ki je še vedno nižja od tiste pred letom 2012. V številkah to pomeni mesečno doplačilo manj kot 10 evrov za starše najvišjega plačnega razreda ter manj kot 1 evro za tiste najnižjega, cena vseh programov se bo namreč s 1. majem 2016 zvišala za 2,4%. Svetnik Primož Štendler je ostro nasprotoval, da se s tem stroškom bremeni starše in da naj bi razliko, ki jo vrtec potrebuje za nemoteno delovanje, krila občina iz proračuna. Župan Matjaž Švagan je povedal, da je občina iz proračuna za leto 2016 za financiranje vrtca zagotovila več kot 1.800.000 evrov, saj se vsakemu otroku obiskovanje vrtca delno subvencionira. Občinski svet je predlog po dolgi razpravi sprejel z večino glasov.
Na seji so sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2015, ki je bilo po besedah Jelene Mlakar uspešno leto, v katerem so sprejeli le en rebalans, so pa uspešno zaključili vse evropske investicije in zaradi rezerv iz leta 2014 kljub večjim odhodkom kot prihodkom v 2015 ostali krepko v plusu. Ladislav Kovač, predsednik Nadzornega odbora, je zaključni račun pohvalil, je pa dodal, da bodo postavke, v katerih se sučejo veliki denarji, dobro preverili, predvsem denar, ki gre za socialne transferje.

Občinski svet je potrdil statut nove Razvojne agencije, je pa župan povedal, da si je prostore nove agencije že ogledal resorni minister Zdravko Počivalšek, ki je obljubil administrativno pomoč pri odpiranju. Svet agencije je bil že oblikovan, predsednik je Hrastničan Samo Kreže iz Rudisa, v svetu Zagorje zastopa Mitja Koprivšek iz ETI-ja, na sredini seji pa bo svet agencije sprejel sistematizacijo 3 novih delovnih mest, ki se bodo odprla.

Prav tako so bili potrjeni novi sveti zavodov šol. V svet OŠ Ivana Kavčiča so bili imenovani kot predstavniki občine Marija Ranzinger, Marjana Mlinarič-Pikelj in Gašper Koprivšek, v svet OŠ Slavka Gruma Domen Pociecha, Petra Lešnik Pikelj in Sudbija Semič, v svet OŠ Ivana Skvarče Brane Oberč, Branko Repe in Miha Gracar, v svet Glasbene šole Zagorje pa Mitja Adamlje, Vilma Vrtačnik in Vid Ojsteršek.

Župan je v poročilu o izvajanju tekočih aktivnosti med drugim omenil, da je razpis glede prometne ureditve dobila Univerza v Mariboru, da poteka iniciativa za ohranitev blagovne znamke Svea ter da bo kmalu znana tudi odločitev glede t.i. slovenske expo hiše, za postavitev katere naj bi bila občina Zagorje v ožjem izboru. Prav tako se je dotaknil alarmantne situacije v dolini Kotredeščice, kjer se že nekaj let čaka na pravzaprav karkoli, s sredstvi, ki so jih pridobili, pa se bo do konca februarja 2017 izvedla analiza stanja pri otrocih med 3 in 5 let. V letu 2017 se bo izvedla tudi popolna sanacija starega Baileya, mostu, ki že 30 let služi kot začasna rešitev prometnega problema, kjer naj bi pontonski most končno zamenjala trajna različica.

V svojem značilnem slogu je župan t.i. najlepšega mesta na svetu povedal, da Zagorsko dolino v prihodnjem mesecu ali dveh čaka pravi pozitivni šok, kar se tiče projektov in njegovih potez kot župana, ki ne bodo šokirale le zagorske, temveč tudi slovensko javnost.

Nejka Lazar