Vse tri zasavske občine zbirajo vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Vloge v Hrastniku zbirajo do 19. septembra, v Trbovljah in Zagorju do 21. septembra.

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev.

Več informacij najdete na spletnih straneh vaše občine.

Savus

Foto: arhiv Savus