ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Povezani gradili skupnost

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 6. in 7. junija v Rimskih termah organiziralo dvodnevno strokovno konferenco z naslovom Povezani gradimo skupnost.
Na strokovni konferenci so si izmenjevali informacije o potrebah na področju izobraževanja, ki pripomore k povečevanju socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin oziroma preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost.

»Izobraževalne aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin, so ena od najpomembnejših dejavnosti slovenskih organizacij za izobraževanje odraslih,« so zapisali v Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.

Konferenca je bila povezana s procesom uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih, ki posebno pozornost namenja ranljivim skupinam odraslih.

Na konferenci Povezani gradimo skupnost, ki jo je sofinanciralo MIZŠ, so udeleženci, izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, predstavniki ministrstev ter strokovnih inštitucij razpravljali o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Svoje izkušnje z vključevanjem v te programe so predstavili tudi udeleženci programov iz različnih skupin, med drugim mladi, starejši, brezposelni, osebe s posebnimi potrebami in priseljenci.

Na konferenci je sodelovalo 110 udeležencev iz različnih organizacij, ki pripravljajo in izvajajo različne programe izobraževanj in usposabljanj za ranljive skupine.

ZT

Isti avtor