Pri izboru ideje so izhajali iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro ter raznoliko. Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v regiji, so povzročile, da je v Zasavju heterogenost kultur velika. Evropsko komisijo so pri prijavi prepričali s tezo, da migracije predstavljajo eno izmed najstarejših človeških aktivnosti, ki so skozi zgodovino oblikovale države, družbo, ter nacionalne, regionalne in lokalne identitete. Prav te so produkt zgodnejših valov selitev, ki pa niso bile tako masovne, kot so današnje in so posledica velike mobilnosti in dostopnosti potovanj v zadnjih desetletjih. S tem družbe postajajo vse bolj multikulturne, pod vprašaj pa se postavljajo identitete do danes številnih homogenih nacij ter lokalnih in regionalnih skupnosti.

V dveh letih bodo projektni partnerji zbirali migrantske zgodbe z različnimi ozadji, z nekaterimi od njih pa se bodo srečali v živo. Zbirali in objavljali bodo tudi kuharske recepte, saj menijo, da kulinarika predstavlja most do spoznavanja in razumevanja kulturnih razlik. Tako recepti, kot zgodbe in dobre prakse študijskih obiskov, bodo objavljene na blogu, končni produkt projekta pa bo tudi pdf brošura.

Projektni partnerji projekta so: RRA Zasavje (Slovenija), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija), Center za demokracijo in človekove pravice (Črna Gora), NVO Domovik (Kosovo), Regionalno združenje lokalnih oblasti Zahodne Makedonije (Grčija), Inštitut za vzhodne študije (Poljska), Občina Pegeia (Ciper) in Združenje mestnih organizacij Foligno (Italija).

ZT