Enega od petih prehodov čez potoke, ki jih bo Občina Zagorje ob Savi zgradila v okviru gradnje kolesarske steze Zagorje-Orehovica, so izvajalci del že postavili. Gre za brv pri Malnu na Izlakah, kjer bo kolesarska steza prečkala Lesji potok. Začenjajo pa se tudi nova asfaltiranja posameznih odsekov.

Te dni izvajalci del asfaltirajo površine na prvem odseku v Podkraju in del kolesarske steze od Podkraja proti Kisovcu. Nadaljevalo se bo asfaltiranje na spodnjem delu Ceste Borisa Kidriča z novo povezovalno cesto do Osnovne šole Toneta Okrogarja, kjer bo postavljeno tudi novo avtobusno postajališče. V teh dneh bo asfaltiran tudi del kolesarske steze pri Medijskih toplicah na Izlakah.

Vse udeležence v prometu na Občini Zagorje prosijo za strpnost in razumevanje.

Savus

Foto: Občina Zagorje ob Savi