V spletni aplikaciji se bo vsakdo lahko preizkusil v vlogi operaterja slovenskih elektrarn. Oblikovati bo moral svojo energetsko mešanico in s proizvodnjo električne energije čim bolj slediti porabi električne energije. Pri tem bo lahko opazoval, kako bodo njegove odločitve vplivale na zanesljivost oskrbe, izpuste toplogrednih plinov in stroške oskrbe z električno energijo tekom enega dne.
Širša javnost bo s pomočjo spletne aplikacije lahko spoznala, kako deluje elektroenergetski sistem v Sloveniji in kako pomembno je  uravnavanje razmerja med porabo in proizvodnjo električne energije. »Zagotavljanje zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo je zahtevna in odgovorna naloga, ki jo vsi deležniki v elektroenergetskem sistemu tudi odgovorno opravljajo,« so ob tem povedali v Elesu.

Spletna aplikacija je na voljo na TEJ POVEZAVI.

ZT