V 91. letu starosti je umrl častni občan Občine Trbovlje, rudarski inženir, športnik, pisatelj in planinec Cveto Majdič.

Cveto Majdič se je rodil 19. decembra 1928. Svojo poklicno pot je začel v rudniku, njegova poklicna pot je bila vseskozi povezana z rudarstvom in energetiko. Vse življenje je bil aktiven na različnih področjih. »Do upokojitve je opravljal številne družbenopolitične naloge, saj je bil namestnik predsednika republiškega komiteja za energetiko, predsednik sindikata energetike v ZSS, član družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije in predsednik Sveta uporabnikov v izobraževalni skupnosti Slovenije. V občini je bil odbornik, predsednik sveta za finance, predsednik sveta za telesno kulturo in podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Občine Trbovlje.

Njegov prispevek k trboveljskemu športu je ogromen. Bil je aktiven športnik v alpskem smučanju in rokometaš Rudarja. Lahko rečemo, da je bil eden od začetnikov organiziranja rokometa v Trbovljah, prav tako pa je vodil tudi odbor za izgradnjo kegljišča v Trbovljah ter odbor za izgradnjo smučišča Medvednica. Spomini in številne izkušnje so prispevale k temu, da je leta 1999 izdal knjigo Zgodovina smučanja v Trbovljah.

Aktiven je bil tudi v Planinskem društvu Trbovlje, v Filatelističnem društvu Trbovlje ter Zasavskem društvu seniorjev managerjev in strokovnjakov. Njegov prispevek na gospodarskem področju ter v družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnostih v občini je bil tako velik, da si zasluži naziv častnega občana,« so lani na občini zapisali v obrazložitvi.

Njegovi bližnji se bodo od njega poslovili v ponedeljek ob 16. uri na pokopališču Gabrsko. Mi pa vas vabimo k branju pogovora s Cvetom Majdičem, ki je bil lani objavljen na naši spletni strani in v junijski številki časopisa Zasavski tednik.

Savus

Foto: arhiv Savus