četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Poslovanje zasavskih družb v lanskem letu

Kot je povedala vodja izpostava Ajpes v Trbovljah Irena Murnc, je v lanskem letu Ajpes predložilo podatke 1027 družb, kar je sedem več kot leto prej, in 1356 podjetnikov, kar je 64 manj kot leto prej. Podjetnikov je manj zato, ker se je povečalo število normirancev, to je tistih, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov in niso zavezani za predložitev letnega poročila.

Gospodarske družbe

Družbe iz zasavske regije, ki so podatke predložile Ajpes, so lani ponovno izboljšale poslovni rezultat. Izkazale so 36,6 milijona evrov neto čistega dobička, kar je 13 odstotkov več kot lani in znaša največ v zadnjih desetih letih. Te družbe so lani zaposlovale 6.941 ljudi, kar je 292 več kot leto prej, njihova povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.518 evrov in bila za 32 evrov višja kot leto prej ter za 63 evrov manjša od povprečne slovenske bruto plače. Družbe so povečale prihodke na domačem in tujem trgu. V regiji so tri velike družbe, Steklarna, Eti in Studio Moderna, 15 je srednjih, zaradi dviga praga meril se je povečalo število majhnih podjetij, zmanjšalo pa število mikro družb. Velike družbe so ustvarile 10,8 milijona evrov neto čistega dobička, srednje 14,3 milijona evrov. Največ neto čistega dobička so ustvarile predelovalne družbe, največjo rast pa so zabeležile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter gradbeništva.

Podjetniki

Tudi podjetniki s sedežem v Zasavju, ki so Ajpes predložili poročila, so v letu 2017 izboljšali poslovne rezultate glede na leto prej. Izkazali so 10 odstotkov višji neto podjetnikov dohodek v znesku 7,8 milijona evrov. Imeli so 813 zaposlenih, povprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 963 evrov, 25 evrov več kot lani in 38 evrov manj kakor povprečna mesečna plača na zaposlenega pri vseh slovenskih podjetnikih.

V zasavskem merilu

Največ zasavskih družb, ki je predložilo poročila za leto 2017, je imelo sedež v Trbovljah. Te družbe so imele 22,9 odstotka vseh zaposlenih v zasavskih družbah in ustvarile 29,8 odstotka čistih prihodkov od prodaje. Največ zaposlenih, 37,7 odstotka, je imelo 252 družb s sedežem v Zagorju. Te družbe so ustvarile 34,8 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje in kar 45,2 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. 300 družb iz Litije je imelo 20,9 odstotka vseh zaposlenih, ustvarile so 21 odstotkov čistih prihodkov od prodaje. Najmanjše število družb, 101, je imelo sedež v Hrastniku. Te družbe so zaposlovale 18,5 odstotka ljudi in ustvarile 21,8 odstotka čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu, kar je več kot družbe s sedežem v Trbovljah in Litiji.

V slovenskem merilu

Zasavska regija je najmanjša med slovenskimi, zato so tudi deleži, ki jih prispevajo k rezultatom vseh slovenskih družb, najmanjši med regijami. Lani so tako zasavske družbe zaposlovale 1,4 odstotka vseh delavcev, zaposlenih v slovenskih družbah, ustvarile 0,9 odstotka vseh prihodkov, ustvarile 1,3 odstotka neto dodane vrednosti in 1 odstotek neto čistega dobička vseh družb.

Zasavski podjetniki prispevajo v primerjavi z družbami nekoliko večji delež k rezultatom vseh podjetnikov v Sloveniji. Zasavski podjetniki predstavljajo 2,4 odstotka vseh slovenskih podjetnikov, zaposlovali so 1,9 odstotka vseh zaposlenih pri slovenskih podjetnikih, ustvarili so 2 odstotka vseh prihodkov, 1,9 odstotka neto dodane vrednosti in 2,1 odstotka neto podjetnikovega dohodka vseh podjetnikov v Sloveniji.

In še podatek o vpisu in izpisu iz registra. Lani se je v Zasavski regiji na novo registriralo 43 družb in 298 podjetnikov, izbrisalo pa 55 družb in 254 podjetnikov. V letu 2017 je bilo začetih 15 stečajnih postopkov družb in trije stečajni postopki podjetnikov.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor