ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Posledice neurja so hude

Ponedeljkovo (29. avgust) neurje je močno prizadelo vzhodni del občine Hrastnik. Škoda bo velika. »Pričakujemo, da bomo sanacijo lahko izvedli tudi s pomočjo države, ki naj bi sanirala škodo na regionalnih cestah, pomagala pa tudi pri prevoznosti lokalnih cest, pri sanaciji hudournikov in večjih plazov. Potrudili pa se bomo, da bomo čim bolj učinkovito sanirali posledice velikega neurja tudi sami,« je danes povedal hrastniški župan Miran Jerič.
Največ škode so zabeležili na območju Jepihovca, kjer se je sprožil plaz v dolžini približno 200 m in višini 50 m. Hudourniške vode so nanesle na stotine kubičnih metrov kamnitega materiala, popolnoma je odneslo cesto do vodnih zajetij, črpališča pitne vode in stanovanjskih hiš. Zaradi posledic neurja je bilo poškodovanih in zaprtih več občinskih in državnih cest. Prevoznost na vseh lokalnih cestah je že zagotovljena, že dan po neurju je bila za promet odprta tudi močno poškodovana regionalna cesta Hrastnik – Rimske Toplice. Zaradi hudourniških nanosov na dveh mestih pa je še vedno za ves promet zaprta cesta Hrastnik – Zidani Most. Posledice plazov sanirajo cestni delavci s strani Zidanega Mosta in Hrastnika. Cesta bo za promet odprta predvidoma v četrtek.

V ponedeljek so imeli pri sanaciji največ dela v KS Dol pri Hrastniku in KS Turje – Gore. Prvi so pomagali gasilci različnih gasilskih društev, več kot 50 jih je sodelovalo v intervencijah. Ker je hudourniška voda poškodovala večje število cest in propustov, sprožilo se je tudi večje število zemeljskih plazov, je bilo aktivirano pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec, ki je z gradbeno mehanizacijo pričelo izvajati zaščitne ukrepe. V sanacijo se je s svojimi delavci in delovnimi stroji vključilo tudi Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik.

Na območju Jepihovca je poškodovano črpališče pitne vode za oskrbo celotnega območja vzhodnega dela občine (Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično). Oskrba z vodo je zagotovljena, na hrastniški Komunali priporočajo preventivno prekuhavanje vode. Objekti in oprema so poškodovani, prav tako vodna zajetja. Potrebna bo zamenjava opreme v objektu, sanacija objekta in dela povezovalnih cevovodov.

Zaradi nanosov in podrtega drevja je bila za ves promet zaprta lokalna cesta Podkraj – Radeče, Po izvedenih intervencijskih ukrepih je bila cesta v večernih urah usposobljena, očiščena in odprta za promet. Poškodovano je celotno omrežje makadamskih cest, ob asfaltnih cestah so uničene skoraj vse bankine.

Zaradi močne toče je nastala tudi velika škoda na kmetijskih površinah (predvsem koruza, trta, travne površine, itd.).

Nad stanovanjsko hišo Urankar v Jepihovcu se je sprožil zemeljski plaz nad v dolžini okrog 200 in višini 50 metrov. Zasuta je več kot polovica stanovanjske hiše, bivanje je nemogoče, potrebno je odstraniti zemljino in po navodilih geologa izvesti najnujnejše zaščitne ukrepe. Ob zemeljskem plazu nad lokalno cesto Turje – Čreta v dolžini okrog 50 in širini več kot 20 metrov so bili izvedeni najnujnejši ukrepi za varnost prometa. Na plazu pod cesto Turje – Čreta pri stanovanjski hiši Dornik v dolžini okrog 30 metrov in globine okrog 15 metrov morajo izvesti ukrepe za začasno stabilizacijo plazu in s tem cestišča. Zemeljski plaz pod stanovanjsko hišo Jovan v Turju neposredno ogroža elektro drog, posredno pa tudi stanovanjsko hišo. Drog in hišo bodo morali zaščititi s strokovnimi ukrepi. Plaz v dolžini 80 metrov se je sprožil še nad javno potjo Zigmaher, tudi tam izvajajo potrebne ukrepe.

Na območju nad prizadetim območjem nad Jepihovcem so se v dneh po neurju pojavili trije novi zemeljski plazovi, ki na srečo ne ogrožajo stanovanjskih objektov. Tudi stanje na že prej sproženih in še ne saniranih plazovih v tem delu občine se je še poslabšalo.

ZT

Isti avtor