Občina Trbovlje vsako leto podeli najvišja občinska priznanja. Letos je posebno priznanje županje prejela učiteljica matematike na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje Majda Škrinar Majdič

Majda Škrinar Majdič je učiteljica matematike na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, ki je z vsem srcem in dušo predana pedagoškemu delu. Svojo učiteljsko pot je začela na takratni Rudarski šoli v Zagorju, sedaj pa že vrsto let poučuje matematiko na GESŠ Trbovlje.

Pri svojem poučevanju uporablja številne inovativne metode, s katerimi želi približati matematiko vsem dijakom. Njena velika volja do učenja in sodelovanja z dijaki jo vedno znova žene k novim načinom poučevanja in predstavljanja matematičnih zakonitosti. S tem v pedagoškem procesu, tudi na nacionalni ravni, uvaja novosti oziroma nenehno vzpodbuja k novostim. Med drugim je sodelovala pri pripravi učnih načrtov za srednje strokovne programe.

Matematiko poskuša dijakom približati na različne načine. Tako se dijaki na GESŠ Trbovlje z veseljem udeležujejo tradicionalnega matematičnega maratona in matematičnega vikenda. Bila je pobudnica in vodja številnih odmevnih projektov ter številnih drugih šolskih aktivnosti, kot so na primer vodenje TV novinarskega krožka, Miklavžev sejem in dobrodelni projekt Rute. V šolskem letu 2020/2021 pa je prevzela tudi mentorstvo šolske dijaške skupnosti.

Svoje bogate pedagoške izkušnje in široko didaktično znanje nesebično prenaša na sodelavce. Bila je neformalni in formalni mentor mnogim pripravnikom, učiteljem začetnikom in študentom pedagoške smeri.

V svoji dolgoletni karieri profesorice je prejela mnoga priznanja, med njimi velja posebej izpostaviti nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Nominirana je bila tudi za nagrado Zasavc leta 2013. Skupaj s kolegoma je prejela srebrno priznanje za leto 2013 za inovacijo Ustno ocenjevanje pri MAT z vodeno razpravo na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, ki jo podeljuje GZS – Območna zbornica Zasavje. Bila je tudi prva predsednica državne predmetne komisije za poklicno maturo iz matematike (od 2003 do 2008), orala je ledino na področju eksterne poklicne mature iz matematike.

Majda Škrinar Majdič ni samo učiteljica matematike, temveč je veliko, veliko več. V prvi vrsti je človek z visoko stopnjo empatije, ki bo z največjim veseljem priskočila na pomoč človeku v stiski. Zaradi izredno izoblikovane pedagoške osebnosti in izjemne podkovanosti tako med dijaki kot sodelavci uživa visoko spoštovanje.

S svojim delom prispeva k trajnostnemu socialnemu razvoju predvsem mlajših generacij v občini Trbovlje. Številni projekti, inovativnost in velika mera empatije pri opravljanju njenega poslanstva so izjemno pomembni na področju trajnostnega razvoja občine. S srčnim opravljanjem pedagoškega dela in izjemno predanostjo poklicu vedno znova niza nadpovprečne uspehe, s katerimi je lahko vzor mnogim Trboveljčanom. Dosežki in projekti Majde Škrinar Majdič so izjemnega pomena za lokalno skupnost.

Savus

Foto: Občina Trbovlje


 

Prejšnji članekOtvorili festival Kamerat
Naslednji članekLeseni konj je v mestu