Projekt rekonstrukcije podružnične šole na Dolu je stekel. Dela so se začela 28. junija s simboličnim rušenjem dela zidu, ki obdaja vrt pred šolo, nadaljevala pa se bodo s sanacijo prostorov. Med drugim bodo vgradili tudi toplotno črpalko, ki bo šoli zagotavljala večino toplotne energije, ogrevali se bodo tudi na zemeljski plin.
Ker Ministrstvo za šolstvo do leta 2021 nima predvidenih sredstev za vlaganje v osnovne šole, je Občina Hrastnik sredstva za sofinanciranje pridobila s prijavami na razpise. Projekt obnove je zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije, zato je Občina za novogradnjo severnega trakta dobila nepovratna sredstva Eko sklada v višini okrog 688.500 evrov. Prijavili so se še na razpis Eko sklada za pridobitev povratnih sredstev in bili pri tem uspešni, izkoristili pa so tudi povratna sredstva v višini 108 tisočakov, do katerih so bili upravičeni po Zakonu o financiranju občin. Prenovo zahodnega krila so prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo, a obvestila o odločitvi še niso prejeli.

Projekt obnove izvaja podjetje Rudis v sodelovanju s podjetjem AGM Nemec, dela pa naj bi bila končana do konca junija 2018. Dolski učenci bodo v času izvajanja del obiskovali matično šolo v Hrastniku in nekaterih drugih lokacijah.

Na prireditvi ob začetku del so nastopili učenci, ki so plesali, recitirali in igrali na inštrumente.

Istega dne pa se je na Dolu dogajalo marsikaj. Tedaj je namreč svoj krajevni praznik slavila KS Dol pri Hrastniku. Fotogalerija je na ogled na tej povezavi.

ZT