Vsako zdravilo lahko, kljub temu da se njegova učinkovitost in varnost preverja v kliničnih študijah, povzroči neželene učinke. Neželeni učinki zdravila in njihova pogostnost so navedeni v povzetku glavnih značilnosti zdravila (obširnejše informacije o zdravilu za zdravstvene delavce) in navodilu za uporabo (informacije za bolnika, priložene vsakemu pakiranju zdravila). Povzetki glavnih značilnosti zdravil in navodila za uporabo so objavljeni v centralni bazi zdravil. Za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po centraliziranem postopku (podatek o tem je dostopen v centralni bazi zdravil) so te informacije dostopne na spletni strani EMA.

Nekatere neželene učinke (še posebej zelo redke) in nekatere interakcije pa je mogoče odkriti šele, ko je zdravilo na trgu in se že uporablja (vpliv genetskih dejavnikov, daljša obdobja zdravljenja kot v kliničnih preskušanjih, populacijski vidiki…). Neželeni učinki so dokaj pogosti, a le redki so resni in lahko ogrožajo življenje. Kako ukrepati ob pojavu neželenih učinkov in ob predpisu novega zdravila, smo že pisali v enem od letošnjih nasvetov: Neželeni učinki – kako z njimi

Tokrat vas želimo opozoriti na poročanje o neželenih učinkih. Ključno vlogo v varni uporabi zdravil ima vsak – bolnik oz. uporabnik zdravil, oskrbnik, medicinska sestra, zdravnik oziroma farmacevt. Vsak sum na neželen učinek je dovolj za poročanje o neželenih učinkih zdravil. Vsako poročilo je podrobno obravnavano. Namen tovrstnega spremljanja varnosti je pridobivanje več informacij o že znanih kot tudi o novih oziroma nepričakovanih neželenih učinkih zdravil. Stalno zbiranje in spremljanje informacij v poročilih pomaga pri prepoznavanju morebitnih tveganj, povezanih z zdravili, in pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje le-teh. Za oceno resnosti in vzročne povezanosti z zdravilom je pomembno, da poročilo vsebuje čim več znanih podatkov, ki jih predvideva obrazec za poročanje. Poročilo nato pregledajo strokovnjaki s področja varnosti zdravil, ki preverijo ali vsebuje poročilo kakšen nov podatek – t.i. varnostni signal. Pristojni regulativni organi lahko po oceni varnostnega signala in vseh ostalih pomembnih podatkov izdajo nova opozorila ali navodila o tem kako naj se zdravilo uporablja, lahko pa tudi omejijo ali celo prepovejo njegovo uporabo.

Za spremljanje varnosti zdravil je zato pomembno vsako poslano poročilo. Če sumite, da se je pri vas pojavil neželeni učinek, ki je morda povezan z zdravilom, vas prosimo, da o tem poročate. Zato je tudi tema letošnjega #MedSafetyWeek »Kdo lahko poroča?«.

JAZMP poudarja pomen poročanja o neželenih učinkih. Za poročanje je dovolj že sum na neželeni učinek. Spodbujamo poročanje preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletni strani JAZMP na povezavi, poročate pa lahko tudi na druge načine, opisane v navodilu za poročanje, objavljenem na tej spletni strani.

Za več nasvetov smo vam na voljo v naši lekarni.

Tjaša Flere Pušnik, mag. farm., spec.

Lekarna Pušnik Trbovlje


 

Prejšnji članekDecembrske prireditve v Zagorju
Naslednji članekNa današnji dan: Cene Vipotnik