Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje bodo v okviru svojih pristojnosti med 13. in 17. marcem opravljali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom v okolici Splošne bolnišnice Trbovlje in Zdravstvenega doma Trbovlje v občini Trbovlje.

Kljub rednemu nadzoru tega območja številni vozniki vozila še vedno pogosto parkirajo na označenih intervencijskih poteh in drugih površinah, ki niso namenjena parkiranju ali ustavljanju vozil, s tem pa onemogočajo dostop reševalnih vozil predvsem v urgenco, ter tako posledično ogrožajo zdravje in življenje ljudi.

Savus

Foto: arhiv Savus