Žiga Fele živi sam z mamo, ki je upokojenka, v najemnem stanovanju. Z lastnimi dohodki težko preživita mesec in obvladujeta vse dodatne stroške, ki so posledica Žigove bolezni in zdravljenja. Predolgo je trajala kalvarija slovenskega zdravstva, ki je šele v letošnjem poletju Žigi izdalo soglasje za zdravljenje in operativni poseg v tujini (Tübingen v Nemčiji). Zdravstvena zavarovalnica krije stroške poti in zdravljenja za Žigo, ne pa tudi stroške nastanitve za mamo, kljub predlogu zdravnikov, da ga v Nemčijo spremlja. Mama je ves čas ob Žigi, saj brez njene pomoči ne more komunicirati z okolico (je gluh, sporazumevata se le pisno in brez pomoči ni gibljiv). Finančni zalogaj za nastanitev mame je zanju previsok in ga sama ne zmoreta, dnevna nastanitev je 89 evrov, Žiga pa je v Nemčiji že od 12. oktobra letos, tam pa bo predvidoma ostal še do 10. novembra.
Po operativnem posegu bo potrebno njuno najemno stanovanje preurediti za življenje Žige (predvsem kopalnico), potrebni bodo dodatni medicinski pripomočki, ki mu bodo omogočali boljšo kakovost življenja. Prav tako bo potrebno del sredstev nameniti za rehabilitacijo po operativnem posegu, ki bo dolgotrajna in zahtevna.

Organizatorji dobrodelne akcije prosijo za pomoč, da bosta lahko pokrila stroške, ki so zanju previsoki in jih sama ne zmoreta.

V Hrastniku pripravljajo dobrodelni koncert, ki bo v športni dvorani 18. novembra ob 18. uri. Na njem bodo nastopili slovenski glasbeniki. Za Žigo Feleta so odprli tudi poseben račun pri Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Donacijo lahko nakaže vsak na TRR: SI56 02330-0090653290, odprt pri NLB d.d., namen nakazila: donacija-Žiga Fele, sklic: SI00 14-2016.

ZT