sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Pomoč pri vgradnji toplotne črpalke

V Zasavju se še vedno ogreva s pečmi na trda goriva, ki še posebej v zimskim mesecih pogosto poskrbijo za višje koncentracije prašnih delcev PM10 v zraku. V Trbovljah so pripravili nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjskih stavbah na območju občine.

Poleg drv se v individualnih kuriščih na trda goriva mnogokrat znajdejo tudi stvari, ki v peč ne sodijo, na primer moker les, obleka in obutev, plastika in ostali odpadki. Pri njihovem izgorevanju nastaja rakotvorni plin.

V Trbovljah bodo razdelili finančne spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk v skupni višini 25.000 €. Javni razpis je že objavljen in bo odprt do 30. novembra. Višina finančne spodbude znaša do 1200 € oziroma do 15 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Nova toplotna črpalka mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen v primerih novogradenj.

Letos je v Trbovljah teh sredstev za 70 % več kot lani, ko so spodbudam za vgradnjo toplotnih črpalk namenili 15.000 € in jih tudi v celoti porabili. Trboveljčani lahko poleg spodbude občine koristijo tudi finančno spodbudo Eko sklada.

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor