Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in ravnateljica STPŠ Trbovlje Marjetka Bizjak sta podpisali pogodbo o donaciji za opremo šolskega laboratorija.

Za dijake je pomembno, da se poleg teoretičnega dela aktivno in redno srečujejo tudi s praktičnim, zato del njihovega pouka velikokrat poteka v laboratorijih. Te imajo na STPŠ Trbovlje že tri. Strojni laboratorij je v drugi fazi opremljanja, pri čemer bo šoli finančno pomagala tudi Občine Trbovlje.

»Tudi s pomočjo te donacije, ki je namenjena ureditvi laboratorija, bodo lahko dijaki v povezavi z lokalnim gospodarstvom uresničevali ciljne projekte in projekte, ki nastajajo v okviru pouka,« je ob sklenitvi dogovora povedala županja Jasna Gabrič.

ZT