četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Pomoč društvom

Ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, ki so v letošnjem letu močno posegli v delovanje občin, so vplivali tudi na porabo sredstev, ki so jih preko občinskih razpisov prejela društva. Ukrepi so nevladnim organizacijam preprečili izvedbo zastavljenih programov v celoti – še posebej to velja za društva in organizacije, ki delujejo na področju kulture – torej programov, za katere so prejela proračunska sredstva.

Občine so se tako znašle pred skupnim problemom – že tako podhranjenemu nevladnemu sektorju niso želele vzeti že pridobljenih financ, saj so jih dovolj prizadeli že sami ukrepi. Poleg tega delež, ki ga na razpisih prejmejo društva, predstavlja le del vseh sredstev, ki so za izvedbo prijavljenih programov potrebna, saj program sofinancirajo tudi sami.

»A vendar se je tu pojavilo vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev, ki občinam pri teh odločitvah ne daje prostih rok. Ker gre za proračunska sredstva, to namreč pomeni, da bi morala društva v celoti izvesti prijavljen program ali pa sredstva vrniti,« so pojasnili na hrastniški občini. Občine so tako razmišljale o različnih ukrepih, celo o vračilu sredstev.

Hrastniški župan Marko Funkl je zato predlagal sprejetje rešitve na ravni skupnosti vseh občin. Rešitve, ki bi omogočila, da prejeti resursi ostanejo v nevladnem sektorju, da se od društev ne bi terjalo povračila pridobljenih sredstev, navkljub dejstvu da programa morda niso v celoti realizirala, saj gre za višjo silo oz. za okoliščine, na katere niso imela vpliva. Ker rešitve ni bilo na vidiku, so nekatere občine že sprejele sklepe, a na neobstoječi pravni podlagi. Treba je bilo torej zagotoviti pravno podlago, na katero bi se predlog lahko oprlo.

Župan Marko Funkl je na Skupnost občin Slovenije in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) podal pobudo, da se poišče sistemska rešitev, torej na ravni države. In prav po zaslugi zgoraj omenjenih je vlada v šesti paket pomoči dodala ukrep, ki za nastalo situacijo ponuja rešitev.

Vlada je v sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 dodala 58. člen, ki določa, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev …). Aktivnosti, za katere bodo organizacije letos torej vnaprej prejele celotno izplačilo, bodo morale izvesti najpozneje do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje,« so sprejeti ukrep obrazložili na CNVOS-u.

Sredstva je mogoče na podlagi interventnega zakona izplačati tako v primerih, ko upravičenci niso prejeli še nobenih izplačil (predplačil ali delnih plačil), kot tudi v primerih, ko so že prejeli del sredstev in se jim sedaj izplačajo še preostala sredstva po pogodbi.

Občina Hrastnik je že sprejela sklep , da se na podlagi interventnega zakona društvom, s katerimi ima občina na podlagi uspešnega kandidiranja na javnih razpisih in pozivih občine sklenjene pogodbe o sofinanciranju, predvidena sredstva za leto 2020 v celoti izplačajo, ne glede na to, ali so pogodbene obveznosti bile oziroma bodo izvedene v letu 2020. Občina Hrastnik je o sprejetem ukrepu in sklepu z dopisi seznanila vsa hrastniška društva.

MJ

Foto: Branko Klančar

Isti avtor