Krajevna skupnost (KS) Šentlambert je novembra 2022 izdala knjigo o dogajanju med 2. svetovno vojno na širšem območju današnjih KS Šentlambert in KS Tirna. Pobudnik njenega nastanka je bil predsednik KS Šentlambert Boštjan Ocepek, ki je želel, da se ohrani vsaj delček zgodb iz štiriletnega obdobja hudih preizkušenj, ki si jih tisti, ki tega niso doživeli, ne morejo predstavljati.

Knjigo z naslovom Pomniki viharja je napisal domačin Boštjan Grošelj. V prvem delu je na kratko orisal zgodovinski kontekst dogajanja in predstavil nekaj ključnih dogodkov. V drugem delu se zvrstijo zgodbe pričevalcev. Avtor je pri pripravi knjige opravil pogovor z 19 osebami, ki so bodisi doživele grozote 2. svetovne vojne bodisi so o njih slišale pripovedovati svoje starše ali druge sorodnike. Oprl se je tudi na relevantne pisne vire. Med 25 fotografijami so slike vseh spomenikov, pomnikov in spominskih plošč, ki jih je mogoče najti na tem območju. Tukaj je bilo narodnoosvobodilno gibanje izjemno močno od začetka vojne. Za ilustracijo samo podatek, da je Kamniško-zasavski odred skozi tabora v Jablani in Jaršah v partizanske enote poslal okoli 2000 mobilizirancev.

V soboto, 19. novembra, je bila v gasilskem domu v Šentlambertu predstavitev knjige. Dvorana je bila lepo napolnjena, kar priča o tem, da ljudi ta tematika še vedno zanima. Za njihovo območje je zdaj zajeta na enem mestu, tako da bodo informacije na voljo tudi prihodnjim rodovom kot opomin in hkrati spodbuda za povezovanje v dobro skupnosti, kot je v uvodnem nagovoru poudaril Ocepek.

To je pomembna pridobitev tudi za članstvo krajevne organizacije združenja borcev za vrednote NOB. Njen predsednik Viljem Klančišar je izrazil zahvalo izdajatelju in avtorju za delo, ki bo nekakšen učbenik za članstvo in verodostojna vez s preteklostjo. Knjigo na 70 straneh, katere sporočilo je aktualno še danes, bogatijo tri izvirne pesmi o medvojnem trpljenju in upanju na boljše čase izpod peresa prič pretresljivih dogodkov.

Savus

Foto: BG