Zakaj je pomembna telovadba za dojenčke?

  1. Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju

Preko različnih gibalnih dejavnosti z različnimi senzomotoričnimi in terapevtskimi pripomočki dojenčki skozi gibanje krepijo zavedanje o svojem lastnem telesu in pridobivajo sposobnost upravljanja z njim, kar pa je temelj za osvajanje in razvijanje nadaljnjih gibalnih vzorcev in za kognitivni razvoj.

telovadba-za-dojencke

  1. Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti

S tem, ko dojenčku omogočamo izkušnje, se jim razvijajo s tem povezani možganski centri, dojenček pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti ter postaja pogumnejši in samozavestnejši. Gibanje je pri dojenčku tudi način, s katerim se nam dokazuje. Naša pohvala in navdušenje ga tako še bolj motivirata pri odkrivanju sveta, ki ga obdaja. Otroci svojo osebnosti in stopnjo razvoja izražajo z gibanjem.

  1. Razvijanje gibalnih sposobnosti

Gibalne sposobnosti so koordinacija, orientacija, ravnotežje, gibčnost, moč, preciznost, vzdržljivost in hitrost. Telovadba za dojenčke temelji na tem, da se razvijajo vse gibalne sposobnosti, največkrat pa v tako zgodnjem obdobju delamo prav vaje za moč, vaje za koordinacijo in ravnotežje ter gibčnost. Gibčnost je namreč edina gibalna sposobnost, za katero je normalno, da z odraščanjem upada, če je ne ohranjamo in razvijamo že čisto od malega.

In ne pozabite, prvo leto je za dojenčka ključnega pomena, kako se dotikamo, kako se gibamo, kako živimo.​

Nina V. Pečnik, Mali migec