Trbovlje
V šolskem letu 2016/17 bo Vrtec Trbovlje obiskovalo 532 otrok. V enoti  Ciciban z 9 oddelki bo 163 otrok, v Pikapolonici z 8 oddelki bo 153 otrok, v enoti Barbara s 6 oddelki bo 123 otrok, v Mojci s tremi oddelki in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami bo 66 otrok. Odprli so nov oddelek za 24 otrok pred vstopom v šolo v podružnični  šoli Alojza Hohkrauta. Na Dobovcu, kjer je oddelek Vrtca Trbovlje v začasnem mirovanju, pa se ustanavlja zasebni. Vpisi vanj bodo septembra, vrtec bo začel obratovati oktobra. Informativno je vanj že vpisanih 12 otrok.

Pod Vrtec Trbovlje sodi tudi oddelek v Splošni bolnišnici Trbovlje, ki ga sofinancirajo vse tri zasavske občine in ministrstvo za šolstvo.

Tako kot že nekaj let, je tudi letošnje še nekaj trboveljskih otrok ostalo na listi čakajočih. Predvsem so to najmlajši, ki septembra še ne bodo dopolnili 11 mesecev in zato ne izpolnjujejo pogojev za vključitev.

Hrastnik

V Vrtec Hrastnik je vpisanih 279 otrok, od tega v enoto Dolinca 119, Sonček 62, Lučka 42 in v vrtec na OŠ narodnega heroja Rajka 46.

Trenutno so v vrtec vključeni vsi vpisani otroci, ki bodo vrtec začeli obiskovati s 1. septembrom. Nekaj (vpisanih) otrok se bo v vrtec vključilo decembra. »Ker se število otrok še vedno spreminja, ne morem z gotovostjo trditi, da ne bo takrat morebiti potreben čakalni seznam,« je povedala ravnateljica Vrtca Hrastnik Maja Petan.

Zagorje

V Vrtec Zagorje je skupaj vpisanih 657 otrok, ki so razporejeni v 36 oddelkov. V enoti Maja je v pet oddelkov vpisanih 78 otrok. Sicer pa bodo v Maji za malčke, rojene leta 2016, vrata odprli 2. januarja 2017. V enoti Center je v sedem oddelkov vpisanih 122 otrok, v enoti Smrkci je v 12 oddelkov vpisanih 216 otrok. Od tega 16 v novem oddelku Smrkcev v Čemšeniku. Enoto Ciciban v Kisovcu bo v treh oddelkih obiskovalo 55 otrok in 23 v oddelku na kisovški podružnični šoli, v enoti Kekec na Izlakah bo v šestih oddelkih 111 otrok, v dveh oddelkih na Mlinšah pa še 36.

»Trenutno imamo tri prosta mesta za otroke, rojene leta 2015, in sedem mest za otroke drugega starostnega obdobja v različnih enotah, od tega tri v Čemšeniku,« je povedala ravnateljica Vrtca Zagorje Tanja Starc. Na čakalnem seznamu je šest otrok, pet jih še ni dopolnilo 11 mesecev, vsi pa bodo v vrtec vstopili prihodnje leto.

TPK

Prejšnji članekSrbi, glava srbi!
Naslednji članekRudarski maraton že vabi