Zbora se je udeležilo blizu 90 članov društva in vabljeni gostje: predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, direktor Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar, župan Občine Hrastnik Miran Jerič, Branko Krevl iz Občine Trbovlje, predstavniki policije iz Zasavja ter predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij iz Zasavja. Poleg običajnih poročil o preteklem delu so sprejeli tudi program dela v letu 2016. »Policijski veterani bomo letos največ pozornosti namenili praznovanju 25. obletnice osamosvojitve,« je povedal podpredsednik društva Sever Bojan Skočir. Podelili so tudi priznanja. Podelila sta jih predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas in predsednik društva Sever Alojzij Klančišar. Bronaste znake osamosvojitve sta izročila Joži Čokl, Avgustu Novaku in Dušanu Podjedu. Za uspešno delovanje v društvu v zadnjih letih pa so bronaste znake Združenja Sever podelili Jožku Iršiču, Antonu Podkrajšku, Vojki Povše Krasnik, Janezu Grdenu in Jožetu Redlu. V kulturnem delu programa je nastopil kvartet Policijskega orkestra.
Fanči Moljk