petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Poletno urejanje hrastniške osnovne šole

Nad kuhinjo v hrastniški šoli nastajata dve novi učilnici s kabinetom in veznim hodnikom z izhodom v šolski atrij. Izvajalec Akvaing Ljubljana z deli zaključuje. V sklopu celovite energetske sanacije se v celotno šolo vgrajuje sistem prezračevanja z rekuperacijo ter zamenjujejo vsa svetila z LED lučmi. Ta naložba poteka v oviru skupnega projekta po sistemu javno zasebnega partnerstva s Petrol d.d. Ljubljana in ob sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo.
Tretji projekt, ki ga izvaja družba TEAM 7 iz Ljubljane pa je 2. faza projekta zagotavljanja požarne varnosti na šoli, ki obsega kompletno vgradnjo naprav za javljanje požara in krmiljenje sistema z vgradnjo sistema javljalnikov požara in dima, avtomatsko prezračevanje vertikalnih poti – stopnišč, vgradnjo osrednje centralne enote za krmiljenje in nadzor sistema, vgradnjo varnostne razsvetljave itd.

V letu 2014 je bila izdelana študija požarne varnosti objektov OŠ NHR v Hrastniku, ki jo je izdelala družba Vigit d.o.o. Zagorje ob Savi. Vrsto gradbenih posegov v objektih za ločitev na posamezne požarne sektorje in vgradnja ustreznega stavbnega pohištva (1. faza) je bila izvedena že ob energetski sanaciji objektov OŠ NHR Hrastnik.

V 3. fazi pa projekt predvideva pri najvišjem objektu – trakt A tudi izgradnjo požarnega stopnišča ob zahodni fasadi ter ureditev evakuacijske poti od stopnišča do ceste. Ta del projekta se načrtuje v letu 2019.

ZT

Isti avtor