sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Pol milijona v Trbovlje

Kot so povedali na Občini Trbovlje, so si z Občinami Labin, Slovenska Bistrica in Rijeka več kot leto dni prizadevali, da bi s skupnimi močmi, podobno zgodovino, ki združuje mesta in inovativne ideje, uspeli na javnem razpisu Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija–Hrvaška.

»Številni sestanki, usklajevanja, sestavljanje prijave na razpis, ki je obsegala preko 300 strani, so prejšnji teden dobili svoj epilog,« so dejali, »na javni razpis je skupno prispelo 88 vlog, odobrenih je bilo 17 projektnih predlogov, med drugim tudi projektni predlogi Občine Trbovlje in ostalih partnerjev, s katerimi sodelujemo.«

Vrednost celotnega projekta, ki so ga občine Trbovlje, Labin, Rijeka in Slovenska Bistrica prijavile, znaša 1,5 milijona evrov, od tega je evropskih sredstev, ki so namenjene projektu trboveljske občine kar pol milijona. »S pridobljenimi sredstvi bomo preko trajnostnega turizma omogočili aktivno ohranjanje dediščine, in sicer pri ureditvi pred pošto in pri projektu, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje,« so še povedali na Občini.

ZT

Isti avtor