Potrdili so zapisnik prejšnje seje, pregledali opravljeno delo in sprejeli ambiciozno zastavljen finančni načrt za leto 2016. Beseda je tekla tudi o organizaciji 20. obletnice ZSPG 25. novembra v Mariboru, ki se je je udeležila ministrica za obrambo Andreja Katič in na kateri so odlikovali ustanovne člane ZSPG. Sprejeli in tudi potrdili so nove člane.
V letu 2016 čaka ZSPG veliko dela. Med prioritetnimi nalogami so izobraževanje in usposabljanje poklicnih gasilcev, sodelovanje na Bogatajevih dnevih v Murski Soboti, povezovanje poklicnih gasilskih enot, pridobitvi novih poslovnih prostorov in zaposlitvi sekretarja. Poklicni gasilci se bodo vključili tudi v vse mehanizme zaščite in reševanja ter sodelovali z organizacijami URSZR , MORS, GZS, Sindikatom PGS, SGRZ.

Predsednik ZSPG Miran Korošak se je gasilcem GZ Trbovlje zahvalil za organizacijo seje, uvodoma pozdravil vse prisotne, med njimi tudi namestnika generalnega direktorja URSZR Branka Dervodela, predstavnika URSZR Francija Šinka ter poveljnika Gasilske zveze Slovenije Francija Petka.

SK