sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Napovedujejo pomanjkanje kadrov

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je s projektom Poklicni barometer ugotavljal, kakšna bo pokritost s kadrom pri posameznih poklicih v letu 2019. Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, s katero so želeli na zavodu prikazati, kako se bosta v prihodnjih letih gibala ponudba in povpraševanje različnih poklicev. V izvajanje raziskave so vključili več območnih enot po Sloveniji, med katerimi je tudi trboveljska.

Tako nacionalni rezultati kot rezultati, pridobljeni na območni enoti Trbovlje, kažejo, da je poklicev, v katerih bo kadra primanjkovalo, več, kot je tistih, v katerih je ponudba v presežku ali v ravnovesju s povpraševanjem, skupaj.

Rezultati z območne enote Trbovlje tako kažejo, da bo v letu 2019 med drugim primanjkovalo bolničarjev, fizioterapevtov, betonerjev, kozmetikov, izdelovalcev oblačil, mizarjev, natakarjev, jezikoslovcev, programerjev, sistemskih administratorjev, tehnikov za elektroniko, elektrotehniko, gradbeništvo in strojništvo, učiteljev za poklicno specifične predmete, upravljavcev žerjavov, varnostnikov, visokošolskih učiteljev, vojakov, voznikov avtobusov, zidarjev in zobozdravnikov. Dovolj bo biologov, novinarjev, hotelskih receptorjev, slaščičarjev, predmetnih učiteljev, prodajalcev, učiteljev razrednega pouka in učiteljev za srednje šole, veterinarjev, tehnikov za fiziko in kemijo in trgovskih poslovodij. Delo pa bodo zaradi presežnega kadra med drugimi težje našli bibliotekarji, tajniki, telefonisti, vzgojitelji, sociologi, poslovni sekretarji, frizerji in ekonomisti.

Ugotovili so, da je razlogov za primanjkljaj kandidatov v določenih poklicih več. Pri fizioterapevtih, na primer, kadra enostavno ni dovolj. V primeru kozmetikov kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen, kar pomeni, da nimajo ustreznih kompetenc, znanj in spretnosti, zato delodajalci le s težavo najdejo kader v teh poklicih. Pri vojakih in nekaterih drugih poklicih pa so problem delovni pogoji, recimo težka fizična dela, neugoden delovni čas in seveda prenizke plače za opravljeno delo.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor