Šolanje v programu ekonomski tehnik na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli je končalo 19 dijakov. Uspešno so opravili poklicno maturo na spomladanskem izpitnem roku. Ob zrelostnem izpitu jim je čestitala ravnateljica GESŠ Trbovlje Jelena Keršnik. Zaželela jim je uspešno nadaljnje šolanje oziroma poklicno pot ter lepe počitnice.
Vsi pa se še ne bodo dokončno poslovili! Konec julija v švicarskem Luzernu namreč poteka tekmovanje dijaških podjetij, kjer bodo izbranci iz trboveljskega programa ekonomski tehnik branili barve Republike Slovenije.

GN