Savus je časopis, ki ga dobijo brezplačno vsa gospodinjstva v Zasavju. Časopisa si mnogi ne morejo privoščiti, berejo pa radi. Dva evra, kolikor bi stala številka časopisa, bi bila zanje pač previsoka ovira. Če menite, da je naš projekt pameten in potreben, lahko namenite za vsak časopis, ki ga prejmete, 2 evra. Za pol leta bi znašala naročnina 12 evrov.

Če ste pripravljeni biti podpornik Savusa, lahko nakažete podporo na naš tekoči račun SI56 6100 0000 7268 945. Pripišite: podpornik Savusa. Če ne želite objave, na položnico napišite: ne želim objave. Če tega ne napišete, soglašate, da vaše ime in priimek objavimo v časopisu Savus in na naši spletni strani. Naštete osebne podatke zbiramo le za namen objave, z njimi ravnamo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete prek pošte ali telefona.

Uredništvo Savusa

Podporniki časopisa Savus v letu 2021 in 2022 (prispevki od 10 do 60 €):


 

December 2021

Ladislav Cerjak, Niko Potočnik, Terezija Sešlar, Vincenc Železnik, Ciril Zaletel, Tomaž Klopčič, Eva Zupan, Marjana Mlinarič Pikelj, Miran Jerič, Zvonka Polutnik, Anton Leskovar


Januar 2022

Alenka Kos, Jože Ranzinger, Stanislav Mecilovšek, Olga Pivk Vidmar, Terezija Sešlar, Irena Rojšek, Danijela Čibej, Olga Baš, Manca Zupan, Marija Kamnikar, Ciril Zaletel, Rok Uranič, Dušan Jesenšek Serša, Marjan Pergar, Alen Odžić, Manica Kočar Kuhnert, Maša Jazbec.


Februar 2022

Valentin Kralj, Terezija Sešlar, Vili Treven, Manca Zupan, Maridi Cerkovnik, Ciril Zaletel, Joško Pangeršič, Justina Jerman.

 


Marec 2022

Bogo Steklasa, Terezija Sešlar, Ivan Janez Pavšek, Manca Zupan, Mojmir Bizjak, Ciril Zaletel, Nada Bajda

 


April 2022

Marjan Palčič, Tea Juratovec, Mira Kmetič, Terezija Sešlar, Janez Malovrh, Manca Zupan, Ciril Zaletel, Radigoj Perger, Predrag Grujić, Marija Čop.

 


Maj 2022

Janez Malovrh, Terezija Sešlar, Manca Zupan, Ciril Zaletel, Nataša Tavčar Černjak.

 


Junij 2022

Terezija Sešlar, Manca Zupan, Ciril Zaletel, Karlo Kropivšek.

 


Julij 2022

Alenka Kos, Dušan Jesenšek Serša, Terezija Sešlar, Vincenc Kurent, Manca Zupan, Marija Čop, Ciril Zaletel, Miran Jerič, Franc Božič, Drago Kopušar.

 


Avgust 2022

Terezija Sešlar, Marjana Mlinarič Pikelj, Manca Zupan, Ciril Zaletel, Majda Peterlin.

 


September 2022

Stanislav Mecilovšek, Anton Leskovar, Terezija Sešlar, Manca Zupan, Alenka Potočnik, Ciril Zaletel.

 


Oktober 2022

Matevž Polutnik, Terezija Sešlar, Marija Hartwig, Manca Zupan, Ciril Zaletel, Nataša Burger.

 


November 2022

Marija Ribič, Terezija Sešlar, Marija Jerman, Joško Pangeršič, Manca Zupan, Vera Klopčič, Ladislav Cerjak, Marija Čop, Nada Kus, Ciril Zaletel.


Nekateri podporniki ne želijo biti objavljeni.

Vsem iskrena hvala.

Uredništvo časopisa Savus