sobota, 22 junija, 2024

Iz te kategorije

Podjetnost – popotnica za življenje

Letos so v GESŠ Trbovlje že drugič pripravili javno predstavitev raziskovalnih in projektnih nalog, ki so jih izdelali dijaki četrtega letnika programa ekonomski tehnik v okviru poklicne mature.
Med nastajanjem projektnih in raziskovalnih nalog so dijaki na podlagi posvetovanj z mentorjem spoznali, kako pomembno je načrtovanje neke aktivnosti oziroma projekta, da delo poteka sistematično, da je potrebno prebrati veliko strokovne literature, opraviti veliko razgovorov, se posvetovati, tudi spreminjati vsebino naloge glede na objektivne okoliščine. Predvsem pa, kako pomembno je povezovanje teoretičnega dela s praktičnimi izkušnjami in kako pomembna je pravočasna izdelava naloge.

V drugem delu prireditve so dijaki predstavili zaključni poročili o delu dijaških podjetij OrganiCare in OAKEY. Na predstavitev so povabili dijake nižjih letnikov ekonomske srednje šole, da vidijo in slišijo, kako so letošnji četrtošolci pripravili in predstavili svoje maturitetne naloge.

Povabili so tudi druge goste, predstavnike Občine Trbovlje in Upravne enote Trbovlje, zunanjega člana maturitetne komisije za poklicno maturo in predstavnika s STPŠ Trbovlje.

Vse prisotne so bili tudi povabili, da se aktivno vključijo v predstavitev maturitetnih nalog s svojimi vprašanji, mnenji, nasveti in pripombami.

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor